Ако детето ви е вече в тийнейджърска възраст, е напълно вероятно скандалите често да разтърсват дома ви. Очевидно е, че подобно неразбирателство не радва никого.

Естествено е да се опитвате да се поставите на мястото на вашето дете, да си спомните себе си, когато сте били на неговата възраст, да разберете мотивацията на неговите постъпки и да възстановите в паметта си целият спектър от емоции, преживявания и чувства, които са завладявали съзнанието ви в тийнейджърските години.

Но понякога, колкото и усилия да полагат и двете страни на конфликта, спорът с тийнейджъра е неизбежен. В този случай не остава нищо друго освен да се постараете от изключително неприятното явление, каквото е скандала, да извлечете максимум ползи.

Правило първо – зад всеки спор трябва да стоят солидни аргументи

Когато се опитвате нещо да забраните или да склоните вашето чедо да направи, се постарайте да избегнете стандартното – защото така ти казвам.

Колкото повече аргументи приведете в полза на вашето решение, толкова по-голяма сила то ще има в очите на вашето дете.

Правилно второ – понякога поражението е много по-важно от победата

Научете се да правите отстъпки, особено ако разбирате, че доводите, приведени от детето, са убедителни, а правотата ви е по-скоро неясна.

Това правило може да ви прозвучи, като научете се да се изслушвате един друг.

Това ще покаже на тийнейджъра, че за решаването на някакъв въпрос не е задължително да се тропа по масата и да се повишава тон, е достатъчно само човек да изкаже свободно аргументите и разсъжденията си.

Вие сте длъжни да разберете, че основата на тази култура на поведение, която сега формирате у детето си, ще му служи в живота му в бъдеще и ще определи характера на неговите бъдещи взаимоотношения с обществото.

Според учените „правилните“ спорове в тийнейджърска възраст позволяват на бъдещия зрял човек по-лесно да преминава през трудностите и по-лесно да се отнася към разногласията.

Освен това според някои учени за някои деца е полезно да наблюдават скандалите между родители си, въпреки твърденията на психолозите за негативните последствия от такива сцени за детето.

Авторите на новото изследване, американските експерти от Колежа Ролинс категорично не се съгласяват с детските психолози, тъй като смятат, че този опит може би ще им потрябва в бъдеще.

Наблюдаването как родителите си изясняват отношенията, може да бъде полезно на децата в бъдеще.

Лекарите изложили своя собствена революционна теория, която веднага повлякла след себе си вълна от критики. Според специалистите преживяването в детството на интензивна вербална агресия от страна на възрастните членове на семейството помага на човек да се справя с различни конфликтни ситуации в живота си.

Изследователите наблюдавали реакциите на доброволците на стресови ситуации, измервайки нивото на кортизола, а също и анализирайки тяхното емоционално състояние след приключване на конфликта.

В конфликта взели участие 50 семейни двойки, на които било изследвано нивото на кортизола. Освен това учените помолили участниците в изследването да обсъдят различни конфликтни ситуации.

Оказало се, че хората, които в детска възраст ставали свидетели на спорове между родители и други роднини, по време на експеримента демонстрирали не толкова силни болезнени реакции на стресовите ситуации от доброволците, на които не им се налагало да се сблъскват с конфликти в семейния си живот.