Както е известно, възпитанието, условията за живот, заобикалящите ни хора, психоемоционалното и физическото състояние и наследствеността оказват непосредствено влияние върху формиране на характера на човека.

Също се установява взаимовръзка между личностните качества и външността. В последно време все по-често чуваме твърдението, че характерът на човека в определена степен се предопределя от неговата кръвна група.

І-ва кръвна група – нулева

Смята се, че за хората с 1-вата кръвна група са характерни сила, стремеж към самостоятелност, смелост, добре развита интуиция, а също и оптимизъм. Установява се, че хората с тази кръвна група са издръжливи.

Още повече – те просто се нуждаят от това да преодоляват различните видове трудности, включително и жизнено необходимото физическо натоварване.

Бидейки лишени от такава възможност – по една или друга причина, те бързо падат духом, загубват оптимистичния си поглед към живота, започват да се чувстват нещастни и покрай това стават податливи към наднормено тегло и депресии.

ІІ-ра кръвна група – А

Трудолюбие, упоритост, усърдие в работата, надеждност, добри умения да се приспособяват към околните и обстановката, общителност и разсъдливост често са присъщи за хората с 2-рата кръвна група.

Те също така са търпеливи, обикновено не са склонни да действат импулсивно, а се стараят да вникнат в самата същност на въпроса и едва след това да вземат решение. Това ги прави не само отлични специалисти в тяхната област, но и забележителни приятели и партньори.

Не е характерно за тях необмислено да хлопват вратата. Те задължително се опитват да разяснят всичко и да разрешат въпроса преди да предприемат някакви действия.

Вярно е и, че хората, които живеят с тях, далеч невинаги успяват да разберат истинските техни мисли и чувства поради факта, че внимателно ги скриват. Дори един човек не е симпатичен на този с 2-рата кръвна група, последният едва ли ще му го каже право в очите, а ще търпи старателно.

Но чашата на търпението прелее или се случи нещо, което да стане причина за откриването на истинските чувства и емоции, то тогава хората с тази кръвна група си казват всичко и дори повече.

ІІІ-та кръвна група – В

Умение да съчувстват, да съпреживяват и стремеж да разбират, това отличава хората с 3-тата кръвна група. Не е изненадващо, че много от тях се стремят да общуват повече с тях.

Покрай това, те не са склонни към конфликти и достатъчно рядко са готови да навлязат в тях без видима причина. Затова пък при хората с тази кръвна група се наблюдава изострено чувство за справедливост.

Ако им се стори, че някой се опитва да ги обиди тях самите или околните, да постъпи несправедливо, да постъпи несправедливо в една или друга ситуация, те не си позволяват да остават настрани.

ІV-та кръвна груба – АВ

Хората с 4-тата кръвна група могат да бъдат охарактеризирани със словосъчетанието „фина натура“. Те се отличават с дипломатичност, душевност, развито въображение и усет за красивото и с фин вкус.

Често са добри „психолози“, без да имат професионално образование. Просто те умеят да слушат, да успокояват, да съчувстват, да отдават своята душевна топлина на околните, без да изискват нищо в замяна.

Но в случай на лична житейска драма те много тежко преживяват случващото се. Съществува мнение, че носителите на четвъртата кръвна група са по-предразположени към самоубийство и алкохолизъм, тъй като много остро реагират на ситуацията и често преувеличават негативните моменти.