Новите технологии успешно се внедряват в медицината. Отскоро лечението на амблиопия – мързеливо око, е възможно във виртуална реалност, където човек се потапя в интересна игра, която помага за отстраняване на проблема с мързеливото око.

С какво започна всичко?

През 2013 г. бе основана компания, която се занимава със създаването на програми за виртуална реалност за корекция на зрението. Идеята е следната, с геймификация на упражненията се позволява по-бързо и качествено справяне с този проблем като амблиопия.

Тази виртуална терапия се провежда с използване на шлем за виртуална реалност със специално програмно осигуряване. Човек си поставя шлем, след което се пуска приложението, което кара очите да работят координирано и заедно.

Днес терапията за виртуална реалност вече използват стотици клиники по цял свят. Безусловно предимство на тази терапия е фактът, че може да се проведе в домашни условия. За тази цел компанията пуска продукт, който е адаптиран за използване у дома.

Как работи виртуалната терапия?

Днес с помощта на виртуалната реалност успешно се провежда лечение на амблиопия, недостатъчност на конвергенцията и други зрителни разстройства.

Как работи тази система? За разлика от превръзката, която напълно изключва здравото око, при използване на виртуална реалност в игрова форма се осъществява повишено натоварване и стимулация на засегнатото око.

Същевременно на здравото око се оказва лека стимулация

Компютърна програма лесно се разпределя натоварването на двете очи, а игралният режим потапя пациента в изпълнението на необходимите упражнения на очите – да напряга ленивото око за корекция за остротата на зрението и за възстановяване на бинокулярното зрение.

Благодарение на игрите за виртуална реалност мозъкът на играча се активизира главно с уповаване на изображението, получавано от мързеливото око.

След няколко месеца така стимулация остротата на зрението на мързеливото око се възстановява до почти нормално ниво.

От първа ръка – как Джеймс Блах – основателят на фирмата, преборва амблиопията

Преди да създаде фирмата, остротата на зрението на слабото му око била сама 20/70. Не можел на практика да вижда обемно, тъй като отклонението съставлявало 3500 ъглови секунди.

На практика не възприемал дълбината на пространството, което е възможно при нормално зрение.

След като успява да създаде първата версия на шлема и програмата за виртуална реалност, за първи път вижда обем.

За съжаление, обемното зрение при него се запазвало само, докато бил с шлема за виртуална реалност, това през декември 2013.

Но към средата на януари 2014, или малко повече от месец по-късно, започнал да забелязва положителни изменения във възприемането на обемно изображение и в реалния живот.

Първоначално, разбира се, това били доста ограничени възможности за възприемане на обемни изображения.

Когато свалил шлема за виртуална реалност, младият мъж разбира, че може да оцени приблизителното разстояние до клавиша на клавиатурата на компютъра. Започнал да усеща, че зрението се подобрява, и поискал да се консултира с офталмолог.

Наистина ли е така или просто са някакви внушения. В края на януари 2014 г. си направил преглед при офталмолог, който му съобщава, че остротата на зрението се е повишила до 20/50.

През юни 2014 г. резултатите от прегледа показват, че остротата на зрението е 20/40. Въпреки че прогресът започнал да се забавя, способността за обемно възприятие се запазила и без използване на шлем за виртуална реалност.

Прогресът продължавал и достигнал до 20/25, което е почти нормално зрение.