Историята на човечеството – това е непрекъсната борба за оцеляване, история за смяна на местата за пребиваване, но и за храната, която хората с огромни усилия се сдобивали и употребявали.

Човешката история е всъщност описание на това как хората са полагали усилия да си произведат или да намерят храна. А преселенията всъщност са само процес на търсене на продоволствие, тоест хранителни продукти, или на подходящи условия за тяхното производство.

Тъй като на нашите им се налагало често да променят своите местообитания и принудително да се приспособяват към непозната за техния организъм храна, поради това протичали изменения, както в усвояването на хранителните вещества, така и в имунната им система.

Това било наложително с оглед тяхното оцеляване в новата среда на местообитание. Появата на нови кръвни групи е свързана с критични моменти в развитието на човечеството.

Първите съвременни хора са се появили, според ДНК анализите, преди около 200 хиляди години. Те употребявали много груба храна – диви растения, ларви, червеи, останки от починали хищни животни.

Но понякога самите те по-често ставали жертви, отколкото щастливи победители. Нашите предци, обаче били „преследвани“ от различни заболявания срещу които бил изработван имунитет, който се е предавал по наследство и косвено се е отразил и на състава на кръвта на съвременния човек.

Начинът живот на ранните съвременни хора определял не само тяхното поведение, което им помагало да оцеляват, но се отразявало и на тяхната биология.

И в кръвоносната система нашите предци циркулирала кръв от една и съща кръвна група, в която присъствали антитела срещу различни инфекциозни микроорганизми.

Всяка кръвна група съдържа генетични съобщения за хранителния режим и начинът на поведение на предците ни и въпреки, че е изминало толкова много време, ние и до сега изпитваме върху себе си влиянието на тези навици и склонности.

Кроманьонците, които са се появили преди около 40 000 години, като биологически вид заели най-високото в хранителната верига на онова време.
Тоест тогава хората са се превърнали в най-опасните хищници на сушата.

Те започнали да ловуват на организирани групи, за сравнително кратък период от време се научили да изработват оръдия за ловуване и да използват инструменти.

Броят на населението бързо нараствал. Източник на енергия били белтъчините, съдържащи се в месото. Именно в този период хранителните атрибути на първата кръвна група достигнали своята най-пълна експресия.

30 хиляди години преди новата ера – ловците мигрирали в търсене на месо. Това преселение „посяло“ по цялата планета базова популация, която била с 1-ва кръвна група, която и до днес си остава доминираща и най-многобройна.

Втората кръвна група се появила някъде в Азия между 25 хиляди и 15 хиляди преди новата ера в резултат на околната среда и изменение в структурата на храненето.

Тези радикални изменения в начина на живот, на хранене и ежедневието предизвикали дълбоки изменения на храносмилателния тракт и имунната система на хората, живели в епохата на неолита.

Това осигурило по-добро усвояване на култивираните зърнени храни и на другите земеделски продукти. И така възникнала втората кръвна група.

Еволюцията изменила имунната система и човек бил принуден да се приспособи към употребата на разнообразна храна.

А това предизвикало изменения във физиологичния разтвор, течащ по кръвоносните съдове, което и увеличило многообразието от кръвните групи. И всички тези изменения протичали под влиянието на средата, структурата на храненето и отношенията между племената.