Сред всички видове анемии най-редкият вид, но и най-тежкият и неблагоприятен по прогноза, е анемията с апластичен произход.

Това са група заболявания, които са сходни по клинична картина и лабораторни признаци. В този случай няма онкологично увреждане на гръбначния мозък, но се установява потискане на процеса на кръвотворение – образуване на нови елементи на кръвта.

Ако става дума за практически пълна липса на кръвотворение, анемията ще бъде апластична, при частично понижена – хипопластична.

Апластична анемия – причини за развитие

Има такива видове, които се предават по наследство, като анемията на Фанкони. Повечето от подобен род заболявания се отнасят към придобитите видове.

Апластичната анемия може да се предизвика от въздействие на радиация в областта на костния мозък, или в резултат на прием на много високи дози цитостатични препарати.

Като вариант заболяването може да се формира след прекарани вирусни хепатити. Освен това в редки случаи апластична анемия може да се формира при хора с повишена чувствителност към някои лекарствени средства – отделни антибиотици.

Често причина за заболяването не се открива, тогава се смята, че е идиопатична.

Механизъм на формиране на апластично увреждане

Учените смятат, че апластичната анемия се формира в резултат на загиване на стволови клетки – родоначалници на всички кръвни клетъчни елементи, под въздействието на неблагоприятни фактори.

Анемията също може да се развива при патологични изменения на средата, която храни и съхранява жизнеспособността на определени имунни фактори – както от страна на клетките на имунитета, така и на специфични вещества, които водят до нарушение на функционирането и деленето на стволовите клетки.

Например, радиацията оказва пагубно въздействие именно на стволовите клетки – колкото по-висока е дозата, толкова по-бързо загиват.

А пък с механизма за въздействие на вирусите всичко е по-сложно – смята се, че могат да оказват както пряко действие върху кръвотворните клетки, така и способстват за развитието на автоимунни реакции.

Често при подобни увреждания за спасяване на живота на пациента е необходима трансплантация на костен мозък от съвместими донори, за да се възстанови процеса на кръвотворение.

Признаци на анемия с апластичен произход

В този случай могат да бъдат различни и зависят от много фактори. Често апластичната анемия се развива в остра форма. При такъв вариант на протичане на заболяването ефект от лечението практически не се наблюдава.

Но в много случаи признаците на анемия се развиват постепенно, и организмът на пациента дълго време се адаптира към проявленията на заболяването.

В резултат медицинска помощ се търси вече, когато процесът е напреднал и степента на увреждане е значителна.

За тази форма на анемия е характерно наличието на панцитопения – засягат се не само червените кръвни телца, но и всички останали.

Признаците на анемия често се съчетават с други разстройства, и степента на тежест на тяхното проявление може да бъде различна.

Доминират признаците на понижено количество тромбоцити – могат да се проявят синини, малки обриви под формата на червени точки.

Диагностика на апластична анемия

Точната диагностика под формата на анемия е важна при наличие на признаци на засягане на костен мозък.

Обикновено измененията са изразени в изследванията – хемоглобинът може да се понижи до критичните 30-40 грама на литър кръв, и еритроцитите са с увеличени размери, но са нормохромни.

Ретикулоцитите – младите еритроцити, в кръвта са малко, не повече от 3-4%, а понякога съвсем ги няма.