Ракът се счита за най-коварното заболяване на нашето съвремие. Колкото и да напредва медицината, смъртността вследствие на злокачествени образувания си остава голяма.

Установено е, че прогнозите за развитието на раковите образувания са добри, когато диагнозата е поставена в ранен стадий. Именно, за един от методите на диагностика ще говорим в днешната статия.

Какво са туморните маркери

Туморният маркер е всяко вещество, което се намира в тялото ни и е произведено от туморни или друг вид клетки на тялото в отговор на образувалия се в организма раков процес или някакъв вид доброкачествен процес.

По своята природа, туморните маркери са белтъци, но могат да бъдат и други субстанции, произвеждани от нормалните или от злокачествените клетки. Когато са в по-голямо количество те дават поле за диагноза на злокачествен процес.

Освен това, те дават информация за това колко агресивен е ракът, стадият, в който се намира и дали самият тумор се повлиява от терапията.

Видове туморни маркери:

Разграничават се 2 основни групи туморни маркери:

Циркулиращи маркери

Могат да се открият в телесните течности на пациента, като: кръв, урина, фекалии и др. Дават информация, относно прогнозата на състоянието, наличие на рецидив след проведено лечение и отговора, който дава тумора, вследствие на проведената терапия.

Циркулиращите туморни маркери не могат да се използват за поставяне на окончателна диагноза, тъй като те могат да бъдат повишени и вследствие на доброкачествени образувания в организма. В практиката, циркулиращите маркери се измерват, за да се проследи как се отразява лечението, както и да се види дали карциномът не се „завръща“ след края на терапията.

Тъканни маркери

Намират се в тъканта на самия тумор, като за тяхното наличие става ясно, след като се вземе биопсия от тумора. Те се използват за поставяне на диагноза, както и за определяне на вида на тумора и стадия, в който се намира.

Тъканните туморни маркери служат и при избора на подходяща за онкоболния таргетна терапия.

Кои са най-често проследяваните туморни маркери

Туморните маркери са много и само лекарят може да ви насочи правилно, към това кой от всички туморни маркери е необходимо да се измери. В клиничната практика, най-често, се проследяват следните маркери:

  • Алфа-фетопротеин – Взима се от кръв и показва наличие на чернодробен рак или герминативно клетъчни тумори;
  • Човешки хорион гонадотропин – Взема се от урина или кръв. Показва наличие на хориокарцином и герминативно клетъчни тумори;
  • BRCA1, BRCA2 – Могат да се вземат както от самия тумор, така и от кръвта. Проследяват карциноми на яйчника или на гърдата;
  • BRAF V600 – Взима се след биопсия на тумора. Говори за наличие на колоректален карцином или за недребноклетъчен белодробен рак.