Все по-често се случва да чуваме, че един или друг човек страда от повишаване на чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ. Но какво всъщност означава това, опасно ли е и до колко трябва да се безпокоим от подобен резултат в изследванията?

В сложната система от функции на нашето тяло, черният дроб играе централна роля като една своеобразна лаборатория, която е пряко свързана с всички метаболитни процеси в организма.

От голямо значение в определяне и даване на оценка на здравето на черния дроб са нивата на два изключително важни ензима - аспартат аминотрансфераза (АСАТ) и аланин аминотрансфераза (АЛАТ).

Тези ензими се срещат предимно в чернодробните клетки на човека и могат да предоставят ценна представа за чернодробната функция и потенциалните здравословни проблеми.

В тази статия ще разгледаме в повече подробности и детайли ролята на чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ, тяхното значение и какво могат да показват нива, които са под или над нормата

Какво представлява чернодробният ензим АСАТ (аспартат аминотрансфераза)

АСАТ (аспартат аминотрансфераза) представлява чернодробен ензим, отговорен за катализирането на реакции, които преобразуват аспартат и алфа-кетоглутарат в оксалацетат и глутамат.

Този процес има множество важни функции в организма, включително участие в метаболизма на аминокиселини. Въпреки че АСАТ е разпространен в различни тъкани, като сърцето, бъбреците и мускулите, увеличените нива на този ензим често са свързани със заболявания или повреди в черния дроб.

Повишените стойности на АСАТ в кръвта често се използват като биомаркер за увреждане на черния дроб, като например при хепатит или цироза. Консултирането с лекар и подходящи медицински изследвания са от съществено значение за точната диагноза и лечение.

Какво представлява чернодробният ензим АЛАТ (аланин аминотрансфераза)

АЛАТ, от друга страна, е чернодробен ензим, който се намира предимно в черния дроб и е по-тясно свързан с него. Основната му функция е да катализира превръщането на аланин и алфа-кетоглутарат в пируват и глутамат. Повишените нива на АЛАТ могат да са показателни за наличие на някакво увреждане или възпаление на чернодробните клетки.

Значение на АСАТ и АЛАТ

Нивата на АСАТ и АЛАТ са важни показатели за оценка на здравето на черния дроб. Съотношението на АСАТ към АЛАТ може да предостави допълнителна информация. В здрав черен дроб АЛАТ обикновено е по-висок от АСАТ.

Повишените нива на тези ензими може да предполагат чернодробна дисфункция, но специфичните модели могат да предложат известна представа за потенциалната причина, която може да е довела до завишаването им.

Чести причини за повишени чернодробни ензими АСАТ и АЛАТ

Причините за повишаване на чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ могат да варират от съвсем безобидни и незначителни до такива, на които трябва да се обърне по-сериозно внимание. Ето някои от тях:

Чернодробни заболявания

Някои състояния като хепатит, цироза или мастно чернодробно заболяване могат да причинят повишаване на нивата на чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ;

Консумация на алкохол

Прекомерният прием на алкохол може да доведе до увреждане на черния дроб, което на свой ред да се отрази в повишени чернодробни ензими;

Прием на някои медикаменти

Някои лекарства, включително ацетаминофен и статини, могат да повлияят на чернодробната функция и да повишат нивата на АСАТ и АЛАТ;

Неалкохолно мастно чернодробно заболяване

Напоследък в нашето общество буди нарастващо безпокойство наличието на все повече хора, страдащи от неалкохолно чернодробно мастно заболяване.

Това състояние, което някога се е свързвало единствено с консумация на алкохол, в наши дни може да бъде причинено от водене на нездравословен начин на живот и съответно може да доведе до повишаване на чернодробните ензими;

Мускулна треска

На фона на доста по-сериозните състояние, които споменахме, трябва да отбележим, че повишените нива на АСАТ и АЛАТ (аспартат аминотрансфераза и аланин аминотрансфераза) могат да бъдат свързани и с нещо толкова безвредно и банално като една обикновена мускулна треска.

Това важи особено в случаи, когато се изпълняват по-интензивни физически упражнения, които довеждат до временна повреда и разкъсване на мускулните влакна.

Именно когато мускулите се повреждат, тези ензими се освобождават в кръвта, което може да доведе до временно повишаване на техните нива и засичането им в изследванията.

Дехидратация

Ако не сте консумирали достатъчно вода и ако в момента изпитвате някакво ниво на дехидратация, това може да влияе на резултатите от кръвни изследвания, включително нивата на АСАТ и АЛАТ.

Когато човек е обезводнен, кръвната концентрация на различни съставки, включително и на чернодробните ензимите, може да се увеличи и да покаже нереалистични стойности.

По време на изследванията е важно да не сте се хранили и да сте достатъчно хидратирани, за да се предотврати обезводняването и да се осигури точността на резултатите.

Обезводняването може да доведе до сгъстяване и концентрирана кръв, което може да повлияе на резултатите на изследванията до толкова, че да даде грешна представа на здравето на пациента.

Ако съмненията относно обезводняването влияят на резултатите на изследванията, лекарят обикновено ще вземе предвид този фактор при интерпретацията на резултатите.

Тогава той може да предложи повторно изследване след възстановяване на нормалното хидратационно състояние на пациента или ако стойностите са гранични, да прецени до колко е възможно те да се дължат на дехидратацията.

Алкохолът и чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ

Алкохолът може да доведе до увеличение на нивата на чернодробните ензими в кръвта. Тези ензими се намират в клетките на черния дроб и могат да се освободят в кръвта, когато клетките са изложени на алкохол, особено в голямо количество.

В дългосрочен план консумацията на алкохол може да доведе до възпаление и повреда на клетките на черния дроб, което води до увеличение на нивата на АСАТ и АЛАТ в кръвта.

Храненето и чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ

Ако консумирате на тежки и мазни храни в деня преди да ви бъдат направени изследвания, нивата на АСАТ и АЛАТ в кръвта могат леко да се завишат.

Консумацията на тежки и мазни храни може да предизвика леки възпаления на клетките на черния дроб, което в крайна сметка може да доведе до увеличение на нивата на тези ензими в кръвта.

Тълкуване на резултатите от изследванията

Тестовете за чернодробна функция, които включват измервания на АСАТ и АЛАТ, обикновено се провеждат за оценка на здравето на черния дроб.

Анормалните нива най-често предизвикват по-нататъшно изследване за идентифициране на основната причина, освен ако лекарят не е наясно какво може да е предизвикало проблема.

По-високото съотношение на АСАТ към АЛАТ може да означава алкохолно чернодробно заболяване, докато по-ниското съотношение често се свързва с неалкохолни чернодробни заболявания.

Тези модели, обаче, не са абсолютни и са необходими допълнителни диагностични мерки за цялостна оценка.

Има ли връзка между чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ с хепатит А, B или C

Увеличените нива на ензимите АСАТ и АЛАТ потенциално биха могли да бъдат индикатор за увреждане на черния дроб, включително от хепатит А, B или C.

Въпреки това, повишените нива на АСАТ и АЛАТ не са нещо, което да специфично за определен тип хепатит или за болестта хепатит като цяло.

Те, всъщност, могат да се повишат при най-различни заболявания или условия, за много от които вече споменахме

При хепатит обаче обикновено се наблюдава временно увеличение на трансаминазите АСАТ и АЛАТ, което се дължи на възпаление и увреждане на клетките на черния дроб.

Обикновено, това увеличение изчезва, когато хепатитът бъде излекуван, но може и да стане постоянно, ако заболяването хронифицира.

Кога е редно да се потърси медицинска помощ

Постоянното повишаване на нивата на АСАТ и АЛАТ трябва да наложи незабавна консултация със здравен специалист. Въпреки че тези ензими са ценни маркери, те не определят конкретната причина, което налага допълнителни тестове за точна диагноза.

Фактори на начина на живот за здравето на черния дроб

Има някои фактори, които могат да помогнат да поддържаме чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ в здравословни норми. Това са:

  • Умерена консумация на алкохол

Ограничаването на приема на алкохол поддържа здравето на черния дроб. Много често ще чуете, че дори и в малки количества алкохолът претоварва черния дроб;

  • Здравословна диета и упражнения

Поддържането на балансирана диета и редовните упражнения допринасят за цялостното благосъстояние, включително функцията на черния дроб;

  • Избягване на хепатотоксични вещества

Минимизирането на излагането на вещества, за които е известно, че увреждат черния дроб, е от решаващо значение за превенцията.

Анализът на АСАТ и АЛАТ е начин да се постигне по-добро здравословно състояние

АСАТ и АЛАТ служат като важни индикатори, отразяващи хармоничното функциониране на черния дроб или потенциалния дисбаланс.

Редовното наблюдение на тези чернодробни ензими, съчетано със здравословен начин на живот, може да играе ключова роля в поддържането на здравето на черния дроб.

Разбирането и познаването на значението на АСАТ и АЛАТ дава възможност на хората да се справят проактивно с проблемите, свързани с черния дроб, насърчавайки проактивен подход към цялостното благосъстояние.

Всякакви аномалии в нивата на чернодробните ензими трябва да се обсъдят със здравен специалист за точна диагноза и персонализирани насоки.

Не забравяйте, че понякога причината за увеличение на чернодробните ензими може да е безобидна

Макар че винаги е важно да се уточни какво е предизвикало увеличение на чернодробните ензими, все пак това не бива да изпадате в паника.

Нека отново припомним, че увеличени нива на ензимите АСАТ и АЛАТ могат да се случат в резултат от най-различни причини, като не всички от тях са свързани със сериозни заболявания. Сред тях могат да са:

  • Физическа активност: Интензивна физическа активност или упражнения могат да доведат до временно увеличение на нивата на тези ензими;
  • Инфекции и вируси: Някои вируси и инфекции, като например грипът, могат временно да повишат нивата на АСАТ и АЛАТ;
  • Лекарства: Някои лекарства, включително противовъзпалителни лекарства и антибиотици, могат да предизвикат увеличение на чернодробните ензими АСАТ и АЛАТ;
  • Алкохол: Употребата на алкохол в големи количества може да бъде свързана с повишени нива на АСАТ и АЛАТ, тъй като алкохолът води до увреждане на черния дроб, а това може да стане причина за промяна в техните нива;
  • Мускулна травма: Травмите на скелетните мускули, като например контузии или счупвания, могат да доведат до увеличение на трансаминазите.