Калият е един от базовите микроелементи в тялото на човека, определя осмотичното налягане вътре във всяка клетка и скоростта на съкращение на мускулите и предаването на нервното възбуждение.

Калият – това е

Основният вътреклетъчен положително зареден йон. Вътре в клетките е 10 пъти повече, отколкото отвън. Броят на калиевите йони се определя от обема на водата в самата клетка и така я поддържа във форма.

В тялото се съдържат около 350 милимола калий.

Разпределение на калия в организма

• 98% във вътреклетъчните течности
- 86% в мускулите;
- 6% в черния дроб;
- 6% в еритроцитите;

Вътреклетъчно калият се намира в свободно и в свързано с белтъците и с другите йони състояние, което се определя от киселинността на вътрешната среда:

• Анаболен ефект – повишаване на рН /алкализиране / - броят на свободните калиеви йони намалява;
• Катаболен ефект – понижаване на рН /подкисляване/ - повишаване на количеството на калия;
• 2% в извънклетъчните течности и в кръвната плазма;

Нормалното ниво на калия вътре и извън клетките се определя от калиево-натриевата помпа.

Обмен на калия в тялото

Минералът постъпва с храната. За денонощие човек изяжда по 50-100 милимола калий – 2-4 грама, толкова се ексретира и с урината. Балансът на калия в кръвта се регулира в дисталните тубули на нефрона и в събирателните канали на бъбреците.

Функции на калия

• Поддържане на осмотичното налягане вътре в клетките, формиране на потенциал на действие;
• Регулация на киселинно-алкалното равновесие – калият при ацидоза се повишава, а при алкалоза се понижава до 0.6 милимол на литър при колебание на рН с 0.1.
• Поддържане на обем на вътреклетъчните течности, на водно-солевия баланс;
• Необходим за предаване на нервни импулси в мускулната и сърдечната тъкан, съкращаване на мускулите.

Регулатори на обмен на калия

• Натрий – директен антагонист на калия;
• Състояние на киселинно-алкално равновесие и концентрация на водородни йони – рН;
• Активност на минералокортикоидите – алдостерон;
• Дистален отдел на неврона в бъбреците;
• Инсулин, глюкагон;

Норма на калий в кръвта, милимол на литър

• Новородени 0-6 седмици – 4.7-7.5;
• Дете от 6 седмици до 1 година – 4.0-6.2;
• Деца от 1 до 15 години – 3.6-5.9;
• Възрастни /мъже и жени/ - 3.8-5.0;

Норма на калий в урината, милимол за 24 часа

• Деца от раждането до 6-та седмица – 0-25;
• Деца от 6 седмици до 1 година – 15-40;
• Деца от 1 до 15 години – 20-60;
• Възрастни /мъже и жени/ - 35-80;

Имайте предвид, че всяка лаборатория, и по-точно всяко лабораторно оборудване и реактиви имат свои норми. В бланката на лабораторното изследване те са в графата – референтни стойности или норма.

4 факта за калия

1. При ниво на минерала над 8 милимола на литър сърцето спира в диастола – състояние на отпускане, а при понижаване под 3 милимола на литър – в систола /състояние на съкращение/;
2. Диапазонът на нормалните стойности на нивото на калия е доста тесен, затова и минималните изменения се отразяват на състоянието на целия организъм;
3. За изследване не трябва да се взема проба с хемолизирана кръв, затова и резултатите ще бъдат грешно повишени.
4. Аритмия при повишено ниво на калия в кръвта се лекува с въвеждане на калий.

Фактори, влияещи на резултатите от изследването на калия

Някои препарати вдигат нивото на макроелемента, а други го свалят.