Да живееш в близост до летище изобщо не е добре за човека?

Шведски изследователски екип наскоро разкри увеличаване на случаите на хипертония, както и на асимптоматично увреждане на органите при хората, които са изложени на самолетни шумове за по-продължителен период от време.

Възможно ли е авиационния шум да оказва такова голямо влияние върху здравето?

През 2013-та година е имало 64 милиона излитания и кацания, което е повишение с 1.2% спрямо 2012-та година.

От международната организация по гражданско въздухоплаване смятат, че този показател най-вероятно ще се удвои през следващите 2 десетилетия.

Летищата се увеличават и разширяват и все повече хора са изложени на шума от въздухоплавателните средства редовно.

Излагането на такова шумово замърсяване и преди е било свързвано със сънни разстройства, проблеми с дишането през нощта, нервност.

Най-новите изследвания показват, че шумът от въздухоплавателните средства може да доведе до значителни неблагоприятни изменения върху физическото здраве на хората, които са изложени на най-високо ниво на шумово замърсяване.

Например, шведско проучване, публикувано през 2007-ма година, в което взели участие повече от 2000 участници, разкрива връзката между дългосрочния авиационен шум и хипертонията.

Подобно проучване, което използвало данни от повече от 6 милиона души установява, че хора, които живеят в зони с най-високи нива на шумово замърсяване с 3.5% по-често биват приемани в болница със сърдечно-съдово заболяване.

Авиационното шумово замърсяване и здравни проблеми, които предизвиква според най-новите проучвания
Най-ново е на Медицински колеж към Университет в полския град Краков.

Марта Рожек и нейните колеги изследвали как авиационният шум въздейства на хипертонията и на асимптоматичното увреждане на органите.

В рамките на проучването взели участие 201 души на възраст 40-66 години, като всички те живеели в район или с ниско или с високо авиационно шумово замърсяване през последните 3 години.

От тази група 101 души редовно се излагали на самолетен шум, а останалите 100 живеели в район, където подобни шумове били 55 децибела или по-малко – това са всъщност контролната група.

Участниците били разпределени по възраст, пол, и интервалът от време, който прекарвали в района с повишено авиационно замърсяване.

На всички било измерено кръвното налягане, както и твърдостта на аортата и масата и функцията на лявата сърдечна камера.

Твърдостта на аортата е маркер за биологично стареене и се свързва с повишен риск от сърдечно-съдови патологии, като инсулт и инфаркт на миокарда.

Както се очаквало, тези, които живеят в близост до летища, и съответно са трайно изложени на авиационен.

40% участниците, които живеели в зони с по-голям въздушен авиационен трафик, и съответно били изложени на по-голямо шум, били с хипертония, докато процентното съотношение на тези, които обитавали по-тихи райони било 24%.

Участниците, които живеели в квартали с високи нива на авиационно шумово замърсяване имали по-високи стойности на систолично и диастолично кръвно налягане – 89 мм в сравнение с 79 мм.

Същата зависимост била установена и за скритото увреждане на органите – тези, които живеели в райони с повишено авиационно шумово замърсяване имали по-твърди аорти и по-голяма маса на лявата сърдечна камера.

Резултатите от това проучване показват, че ако се живее до летище в продължение на 3 години се увеличава риска от хронично повишаване на кръвното налягане, тоест развива се хипертония.

А тези изменения обикновено водят до втвърдяване на аортата и увеличаване на риска от сърдечно-съдови инциденти.