Финландски учени от Института по естествени науки настоятелно препоръчват на родителите да позволяват на децата да играят с почва. Това според експертите укрепва тяхната имунна система.

Как контактът с почвата прави децата по-здрави

Известно е, че децата от селата или които живеят във ферми по-рядко се развива алергия. Същевременно алергии по-често се развиват при деца, около които се създава буквално стерилна среда.

За своето изследване учените подбират 10 градски детски градини, които посещавали 75 деца на възраст от 3 до 5 г. В 4 детски центъра учените заменят чакъла на детските площадки с почва от гората и с торфени блокове за лазене.

3 други центъра били ориентирани към природата – децата в тях редовно били извеждани на разходки в околните гори. В останалите 3 детски градини децата били оставени да си играят на площадките, които са с баластра и чакъл.

След месец при децата, за които се създава горска атмосфера в детската градина, се променя микробиомът на кожата, бактериите, които я обитават, се увеличават.

Така микробиомът им става сходен с този на малчуганите от детските градини, които били ориентирани към природата.

Децата трябва често да се водят в гората

Известно е, че в обикновените детски градини с площадки, покрити с баластра, бактериалното разнообразие при децата след известно време се понижава.

Това, което е по-интересно – горските площадки за игра променят имунната система на децата. Съотношението на противовъзпалителния интерлевкин-10 и провъзпалителния интерлевкин-7а се увеличава, което означава, че рискът от възпалителни процеси намалява, имунитетът става по-стабилен.

Учените смятат, че игрите на децата в богатата на микроби почва повлияли на тяхната имунна система, а това вече е довело до подобно полезно изменение на микробиома в организма.

В дългосрочен план това ще способства те да бъдат в по-добро здраве не само в детска, но и в зряла възраст. Разбира се, близостта с природата не трябва да се абсолютизира, а всичко трябва да става умерено, и плавно, тъй като човешкото тяло не обича резките промени, и ако бъдат предприети такива, те не остават без последствия.