Кандидоза на червата – това е рядко срещано патологично състояние, в основата на което е развитието на лигавиците на червата с гъбички, отнасящи се към условно-патогенната флора.

Това заболяване в преобладаващия брой случаи се среща при хора, страдащи от имунодефицитни нарушения.

Съществуват няколко варианта на протичане на тази патология, за всяка от които ще поговорим подробно по-долу. Прогнозата при този патологичен процес пряко зависи от това в какъв вариант протича.

В някои случаи съществува риск от развитие на язвен колит и дори на гъбичен сепсис.

С кандидоза на червата се сблъскват сравнително малък брой хора

И никаква зависимост от възраст и пол не се проследява.

Опасността от това състояние се състои в това, че създава определени трудности при диагностика, което още повече повишава риска от възникване на различни усложнения.

Възбудители на този патологичен процес са представители на условно-патогенната флора, присъстваща в червата на практика при 18% от здравите хора.

Това са гъбички от рода Кандида. В обичайно състояние организмът успява да контролира количеството на тази флора, поради което не оказва никакво патогенно въздействие.

Но при понижаване нивата на имунната защита организмът не може да задържи растежа на тези гъбички, което води до тяхното интензивно размножаване.

Днес се разграничават 2 основни варианта на протичане на болестта – инвазивен и неинвазивен. Най-често в клиничната практика се среща неинвазивна форма.

Установява се в случай, че условно-патогенната флора активно се размножава в лумена на червата, но не се внедрява в неговата стена. Наблюдава се интензивен синтез на токсични вещества, дразнещи лигавицата.

Всички тези изменения водят до още по-голямо количествено нарушение на състава на нормалната чревна микрофлора и вторично потискане на имунитета.

Кандидозата на червата, протичаща в неинвазивен вариант, се развива малко по-различно. Гъбичките от рода Кандида са с чувствителност към епителиалните клетки, които покриват стената на червата.

На фона на значителен имунен дефицит те се прикрепват към лигавицата и постепенно се внедряват в чревната стена. С развитието на патологичния процес възбудителят може да прониква в кръвта и да се разпространява към вътрешните органи.

Към панкреаса с образуване на висцерална форма на това заболяване

Кандидозата на червата често възниква на фона на вродени имунодефицитни нарушения, при онкологични и автоимунни заболявания, а също и при продължително лечение с антибактериални препарати, имунодепресанти и кортикостероиди.

В редица случаи това състояние може да се предизвика от различни изменения в ендокринната система, силен стрес и непълноценно хранене и вредни навици.

Но се смята, че това увреждане на червата най-често е в резултат на съвместно въздействие на организма едновременно с няколко изброени фактори.

Симптоми при кандидоза на червата

Съществуват 2 варианта за развитие на този патологичен процес – инвазивен и неинвазивен. На свой ред инвазивният вариант се дели на още 2 форми – дифузна и фокална.

При дифузната увреждането на червата е разпространено и присъстват по-изразени симптоми.

Състоянието на болния е достатъчно тежко. Оплаква се от нарастваща температура обикновено до високи стойности, втрисане, главоболие и слабост.

Диагностика и лечение на заболяването

Обикновено това заболяване не може да се заподозре само въз основа на едно от клиничните проявления.

Задължително се провежда бактериологично изследване на изпражненията с цел оценка на количествения и качествения видов състав на чревната микрофлора.

Изборът на препарати зависи пряко от тежестта на протичането, но за всички са показни противогъбични средства.