Слухове, че пушенето намалява риска от заразяване коронавирус, витаят доста отдавна. По данни на Институт Пастьор, сред заболелите от COVID-19 само 5% са пушачи.

Защо само лекари непушачи се заразяват с коронавирус

От СЗО обаче опровергават полезността на никотина в борбата с коронавируса. В болница, която заради епидемията е пригодена за стационар, който да приема заболели от COVID-19, вирус хващат само лекарите непушачи. Нито един от докторите, които пушел не се разболява.

С какво може да се обясни тази избирателност на вируса? Френски учени предполагат, че никотинът се отлага по клетъчните рецептори на ангиотензинпревръщащият се ензим – ACE2, с помощта на който вирусът прониква в клетката, и така го лишава от възможност да зарази организма.

Гръцки кардиолог излага друга теория. Известно е, че тежкото протичане на COVID-19 е предизвикано от прекалено бурната реакция на имунната система на нахлуването на вируса, така наречената цитокинова буря, при която имунните клетки се активизират до толкова, че процесът излиза извън контрол.

Никотинът, който притежава до известна степен противовъзпалителен ефект, забавя възпалителния процес и „погасява” цитокиновата буря.

За да проверят тази и другите версии във Франция смятат да проведат допълнителни изследвания. Засега там се планират тестове на никотинови лепенки на здравни работници, за да се провери могат ли да се използват за защита от коронавирус.

Ако защитният ефект се потвърди, ще бъдат проведени допълнителни изпитвания, които ще помогнат да се разбере каква доза никотин трябва да се съдържа в лепенката, за да притежава максимален ефект.

И за профилактика никотинови лепенки

Тютюнът, в който се съдържа никотин, дори може да се използва за профилактика на заразяване. СЗО включи биофармацевтичната компания Medicargo, която използва технология за създаване и разработка на ваксина с помощта на един от подвидовете на тютюна, в списъка с компаниите разработчици на ваксини срещу коронавирус.

В състава на такава ваксина влизат подобни на вируса частици, които са напълно идентични на истински вирусни частици, но не са патогенни.

Това ще позволи на организма да ги разпознае и да формира имунен отговор без развитие на инфекции. Такива ваксини, създадени с използването на технологиите на подобните на вируса частици, осигуряват едновременна активация на вродения и на придобития имунитет.

Технологията предполага, че генетичната информация с помощта на почвена бактерия се предава на растенията и започва да образува белтък, който впоследствие може да се използва като ваксина, разпознаваща циркулиращите вируси, дори и ако те мутират. Компонентите на ваксината бързо се адаптират в случай на появата на нов щам.

Има ли нещо полезно във вредния навик

СЗО опроверга твърденията за ползата от никотина за борба с коронавируса. Експертите на организацията подчертават, че тютюнопушенето нанася още по-голяма вреда на белите дробове, което може да влоши ситуацията при заразяване.

Болестта COVID-19 е инфекциозна и първо атакува белите дробове, тютюнопушенето вреди на белодробната функция, като затруднява организма в борбата с коронавирусите и с други инфекции.

Вредата от тютюнопушенето е отдавна и неоспоримо доказана. Ако човек пуши при заболяване, което предизвиква увреждане на белите дробове, тютюнопушенето гарантирано усложнява неговото протичане.

Друго изследване показва, че при пушачите 2 пъти по-често се регистрират тежки форми на COVID-19, отколкото при непушачите.

Пневмонит е главното усложнение на коронавирусната инфекция, което е предизвикано от нарушение на белодробното кръвообращение, а една изпушена цигара, предизвиква спазъм на белодробните съдове за около час и половина два.

Така организмът на пушача с COVID-19 страда двойно. Най-вероятно учените от Института Пастьор са стигнали до извода за ползата от никотина, тъй като техните изследвания са били основани на малка селекция от пациенти.

По същия начин и с предположението, че ваксината БЦЖ предпазва от коронавирус, това също бе опровергано от СЗО.

Информацията постоянно се обновява и появяваща се нова отменя това, което е съобщено като истина само няколко дни по-рано. Тепърва ще се откриват още много нови данни, които е възможно да опровергаят това, което вече знаем за коронавируса.