Типът хранене има огромно значение за пълноценното развитие на челюстно-лицевата област, захапката и зъбите при малки деца

Досега научният свят продължава изследванията, прави изводи и оценява рисковете за децата, тяхната зависимост от това какво хранене получават – изкуствено или естествено.

Какви са рисковете и възможните последствия?

Тип хранене и развитие на челюстно-лицева област

При новородените челюстите имат свои особености, което е необходимо за възможността за хранене.

В денталната медицина има такова понятие – бебешка ретрогения.

Под този термин се разбира изместване на горната челюст в сравнение с долната с 1.2-1.5 см.

Това условие е необходимо за пълноценно захапване на зърното на майката и кърмене.

С възрастта тази разлика намалява.

Ако ли пък не, тогава зъболекарите говорят за патологии на захапката.

За възможностите на храненето е необходима не само бебешка ретрогения, но и развит кръгов мускул на устата, напречно, напречна издаденост на устните.

Тези компоненти създават вакуум и осигуряват акта на сучене

При изследване на деца на изкуствена храна от самото раждане се установява преобладаване на движения на преглъщане, а не на сучене.

При хранене приблизително при 80% от децата главата се оказва прекалено назад, което създава предпоставки за задържане на растежа на долната челюст.

В съвкупност с липсата на правилно и достатъчно натоварване на лицево-челюстната област, а също и обстоятелствата, които пречат на пълноценното развитие и растеж на долната челюст, водят до развитие на патологии на захапката.

Учените отбелязват, че за формиране на патологии на захапката значение има размерът и формата зърното и използваният впоследствие биберон.

В 68% от случаите неправилно подбраният биберон повлиявал на положението на езика.

Неправилното негово положение предразполага към неравномерно разпределение на натоварването между мускулите на езика и дъвкателните.

За пълноценен растеж и развитие на челюстно-лицевата област децата трябва да получават пълноценно дъвкателно натоварване

А това е доста трудно при изкуствено хранене.

Полагането на по-малки усилия и намаляването на времето за хранене способстват за намаляване на натоварването, което се последва от развитие на патологии на захапката.

Следва да се отбележи, че изкуственото захранване не е причина за патологии на захапката, а само предразполагащ фактор за тяхното развитие.

Основната задача на зъболекари и родители е своевременно да ги откриват и да вземат необходимите мерки.

При кърмене децата получават пълноценно дъвкателно натоварване в процеса на сучене.

Спазват се всички условия, необходими за пълноценен растеж и развитие на лицево-челюстната област.

Срокове на прорязване на зъбите при децата

Зъболекарите също се интересуват от аспектите на съотношението кога се появяват зъбите при децата и разпространението на кариес.

При изследване на повече от 100 деца на кърма зъбите пониквали – на 6.5 месеца долните централни резци, горните – на 9. Към 2 години кърмените деца имали общо 16 зъба, което отговаря на усреднената норма.

Интересно се оказва в групата на изкуственото захранване.

Регистрирали се случаи на ранно прорязване на зъби – на 3 месеца.

Събраните данни предоставили възможност да се изчисли среден показател – на възраст от 5.5 месеца се появяват долните резци и на 6.5 месеца – горните.

На 2 години децата на млечна смес имали общо 18 зъба.

На пръв поглед разликата не е голяма, но всъщност е критична и опасна, защото зъбите не са се минерализирали достатъчно добре, което е предпоставка за ранни кариеси.