Ендотелните клетки в коронарните артерии могат да изпълняват функцията на сърдечни стволови клетки и да се диференцират, образувайки нова сърдечна мускулна тъкан. Това всъщност са установили учени от Вандербилтския университет, САЩ.

Според, изследователите, провели изследването отдавна се смята, че сърцето е орган без регенеративен потенциал. И хората сме смятали, че сърцето ни не се променя и неговата тъкан е една и съща през целия ни живот.

Последните научни изследвания обаче опровергаха това твърдение и се установи, че новите клетки на сърдечния мускул се регенерират по -бавно, което предполага наличието на сърдечни стволови клетки.

Но техният източник не е известен.

Учените, направили откритието приемат, че ендотелните клетки във външния слой на кръвоносните съдове е възможно да имат потенциал да генерират нови сърдечни клетки. Те също така посочват, че от ендотелните клетки могат да се образуват други видове клетки, включително кръвни клетки по време на вътреутробното развитие.

От провеждани изследвания върху мишки е установено, че ендотелните клетки в коронарните артерии образуват нови сърдечно-мускулни клетки при здраво сърце.

Учените са открили, че два вида сърдечни стволови клетки в коронарните артерии – латентна клетъчна популация в медиалния слой и пролиферативна популация в адвентициалния /външен/ слой.

Според учените, направили откритието, в коронарните артерии има популации от сърдечни стволови клетки и от това ще последват значими последици за обществото.

А исхемичната болест на сърцето е сред водещите причини за смърт в Европа и откритието ще се отрази революционно на начините за лечение на това заболяване.

Също така изследователите от Вандербилтския университет отбелязват, че са установили по време на изследването си, че коронарната болест на сърцето може да доведе до сърдечна недостатъчност, не само чрез блокиране на артериите и предизвиквайки съответно инфаркт, но също така и оказва влияние върху начина, по който сърцето се поддържа и регенерира.

Настоящото изследване всъщност е продължение на предишно проучване, проведено от същия екип учени, от което се установи, че след сърдечен пристъп ендотелните клетки образуват фибробластите, които генерират нефункционалната фиброзна тъкан.

Като този процес наподобява функцията на ендотелната система, която генерира миоцитите /мускулните клетки/ по време на хомеостаза и след това се активира образуването на съединителна тъкан. След увреждането на сърдечната тъкан поради липса на кръвоснабдяване, процесът на регенерация се обръща във фиброза.

Ако учените успеят да установяват от какво се активират тези процеси, ще стане възможно утвърждаването и официалното възприемане на начин с медикаменти или други вещества да се възстанови процеса на регенерация и образуването на нова сърдечна мускулна тъкан след сърдечен пристъп, при напредване на възрастта или болестни състояния като диабет и високо кръвно налягане.