Колко често родителите питат детето, дали разбира до какво ще доведе неговото решение.

Често въпросът: „Представяш ли си какво би било, ако…” звучи реторично, и нито децата, нито възрастните се опитват да отговарят.

А не трябва.

В психологията доста точно са описани етапите, на които деца в предучилищна възраст, ученици и тийнейджъри започват да осъзнават последствията от своите действия и да ги обмислят предварително.

На каква възраст може да се очаква началото на този процес и как можем да го ускорим?

Дете в предучилищна възраст

Разбираемо , че от двегодишни деца никой не очаква логически заключения и анализ на ситуацията.

Но 3-годишното трябва да разбира вече нещо, щом така се съпротивлява на родителските заповеди.

Дали е така?

Съвсем не.

Психическото развитие на децата до 7 години се намира на ниво, което не им позволява да разбират последствията от постъпките, дори когато тези последствия заплашват самото дете.

Малчуганите могат само да запомнят примери от своя опит – ако хвърлят чиния, тя ще се счупи.

Ако пресекат пътя, родителите ще се ядосат и ще започнат да говорят за катастрофа и т.н.

Но не могат да разберат какво се изисква от тях предварително.

Нито мозъкът е готов, нито имат опит.

И да питаме детето дали разбира въобще какво ще се случи, ако изяде тези плодове или си сложи пръста в контакта, няма смисъл.

То не разбира, но може да запомни обясненията.

За да предпазим децата от опасности, трябва доста пъти с разбираеми думи да обясним защо постъпваме така, а не иначе.

Деца 7-12 години

Този период започва от 7 години и не защото децата тръгват на училище.

В други държави обучението стартира и на 4, и на 5 години, а възрастовият етап си остава същия.

Причината за отделяне на децата в предучилищна възраст от младшите ученици е кризата на 7-мата година.

В това трудно за родителите време децата изграждат нов навик за произволност, способност за регулация и контрол.

Започва възраст, когато детето може да се задържи на чина само, без да става цял час.

Още едно новопридобито качество помага да се започне разбирането на последствията от постъпките в това, което се отнася за самото дете, но не само.

Разбира, че не трябва да пипа огъня, защото ще изгори, децата вече са способни, но мама се притеснява, когато не се прибират навреме у дома.

Какво разбират тийнейджърите?

Условно тийнейджърът това е дете на 12-16 години, но за развитието на психиката е важна не датата на раждане, а времето за настъпване на поредния кризисен период.

Да се предскаже кога тийнейджърът ще премине на нов етап на развитие не е лесно.

Възрастовата криза зависи от индивидуалните особености и може да настъпи и на 12 години, и да не настъпи до 15.

Отричането на авторитети на света на възрастните, отказът от съвети и съпротива на всеки натиск се съчетават с формиране на разбиране и осъзнаване на последствия не само за себе си, но и за другите.

Примерна възраст за такова новосформиране на психиката настъпва на 14 години.

Именно това е причината от този момент в наказателния кодекс да се въвеждат наказания за престъпления, извършени от тийнейджъри, частична наказателна отговорност.