Как да разпознаем говорните нарушения при детето,  които налагат консултация със специалист, а не само с логопед?

За всеки родител раждането на дете е удивителен и несравним момент.

Първо идва тактилният, а след това и първият зрителен контакт, първи фокусиран поглед, първата реакция – какъв голям спектър от емоции, първата усмивка и накрая, първата дума.

Детето не се ражда с изградени говорни способности, а ги развива постепенно.

Учи се правилно и ясно да произнася звуци, да свързва думите една с друга, да прави изречения, разбираемо и последователно да излага мисли.

Но понякога се случва, че времето лети, а първите думи все още ги няма и няма.

Или започва да говори, но неразбираемо, за смисъла на думите трябва сами да се досещаме.

И тези настъпващи в различни етапи от живота на детето отклонения в говора, разбира се, предизвикват тревога у родителите.

В повечето случаи първото, а понякога и единственото, което им идва наум, е да търсят помощ от логопед.

Но ето го и въпросът – във всеки случай ли логопедът може да помогне?

Винаги ли може да се разреши проблемът с нарушенията на речта от само себе си. Да опитаме да разберем

Що за специалист е логопедът? Какви задачи решава?

Логопедът е корекционен педагог, който се занимава с откриване, отстранява и профилактика на речеви нарушения. Това означава, че работи с вече очевидно проявление на проблем – коригира неправилният говор.

Това проявление – говорното нарушение, може да бъде до известна степен индивидуална особеност на детето, а може да бъде и симптом на някакво нарушение, което има медицинска причина. Нещо се е случило с организма на детето и е повлякло след себе си нарушение в развитието на говора.

Какво означава това?

Логопедът не е лекар, и не се занимава с лечение на причините за говорни нарушения.

Ако нарушението на речевото развитие е симптом, проявление на някакво заболяване, то в този случай на логопедът му е необходима помощ от други лекари и специалисти. Сам по себе си, без комплексен подход за отстраняване на причината за нарушението, логопедът няма да помогне.

Как да разберем, че освен от логопед детето има нужда и от друг специалист?

Формирането на говорните способности при всички деца протича по еднакъв начин.

И съществуват възрастови норми за този процес – в определени моменти от живота детето трябва да притежава определени навици.

Несъответствието с тези норми е признак, че нещо в развитието на детето не върви както трябва. До 2.5 години е трудно да се твърди дали в основата на речевите нарушения има някаква медицинска причини или са допустими вариации на нормата.

Как да постъпят родителите, ако детето има проблеми с говоренето, а логопедът не помага?

Ако до 2.5 години поведението на детето не предизвиква тревога, то е активно, контактно, играе с другите, познава близките, най-вероятно помощта на логопеда ще е достатъчна.

Но ако на фона на затруднения с говора детето на реагира на това, което му се казва, не се опитва да влезе в контакт с другите, не проявява интерес към околните, вероятно става въпрос за аутизъм.

В такъв случай е необходима помощ не толкова от логопед, колкото от невролог, невропсихолог, а понякога и от генетик.