Има ли професии, които са по-малко здравословни за вас от други?

Може би. Според резултатите от едно проучване, публикувано този месец в American Journal of Preventative Medicine, има пряка връзка между високите нива на риск от затлъстяване и определени типове професия.

Отговорът на този въпрос може наистина да ви изненада. Използвайки данните от проведено национално допитване, както и лични данни за теглото и височината, предоставени от участници в проучването, изследователите са анализирали как процентите затлъстяване са разпределени в 19 различни категории професии.

Те открили, че шестте категории с най-висок процент на затлъстяване са производство, здравеопазване, социално подпомагане, транспорт, складиране, информация, комунални услуги и публична администрация, като последните са сред най-рисковите.

След като авторите на проучването отчели фактори като раса, пол, както и здравното поведение на анкетираните (дали служителите пушат, пият алкохол, дали спортуват, дали се хранят здравословно и т.н.), се оказало, че три категории професии имат значително по-високи от средните равнища нива на затлъстяване. Това са публичната администрация и здравеопазването и социално подпомагане.

Това че публичната администрация е на първо място в професиите, застрашаващи най-много заетите от качване на наднормено тегло, не е толкова изненадващо.

Хората в публичния сектор стоят по цял ден на стола зад бюрото и след напрегнат дълъг работен ден, последното нещо, което им хрумва, е да отидат да спортуват или да се разхождат.

Но пълен шок е, че заетите в здравеопазването също са сред рисковите групи на професиите, водещи до затлъстяване. Човек би си помислил, че хората, които работят в този сектор, най-добре знаят какво е полезно и здравословно за тях, как да не трупат излишни килограми и как да се поддържат във форма. Да, ама не.

Авторите на проучването предполагат, че този изненадващ резултат има нещо общо с характеристиките на определени работни места, които попадат в секторите здравеопазване и социално подпомагане.

Вярно е, че лекарите и медицинските сестри могат да бъдат в движение през целия ден, но това не се отнася за хората, работещи на рецепцията, както и за медицинските лица, които се занимават с администрация и деловодство.

Освен това, едно проучване, проведено от National Health Interview, показва, че хората, наети като чиновнически персонал в областта на здравеопазването, и получаващи по-ниски заплати, като цяло имат много по-голям процент на затлъстяване, отколкото по-добре платените.

Какъв е изводът? Че не е толкова важно какво точно работите, а какъв е размерът на заплатата, която получавате.

Сред другите професии, които също носят висок риск от затлъстяване, са проектирането, минното дело, административните услуги, образованието, селското и горското стопанство, ловът и риболовът, търговията на едро и дребно, услугите, финансите и застраховането.

На последно място в класацията за рискови откъм затлъстяване професии, са туристическата и ресторантьорската индустрия, професионалните услуги, изкуство, шоубизнес и рекреация, недвижими имоти и лизинг.

Разбира се, има много други фактори, които могат да допринесат за нездравословните ефекти, причинени от типа работа, която вършите. Едно друго проучване установи, че хората, които работят повече от 40 часа седмично, са значително по-предразположени да страдат от затлъстяване. В рисковата група са и хората, които се трудят във враждебна среда на работното място.