Преминаването от нормално тегло към затлъстяване и обратно повишават риска от съществено влошаване на здравословното състояние още в млада възраст.

Йо-йо ефектът от диетите вреден и за младите

За да се изясни как са свързани колебанията в теглото в зряла възраст и продължителността на живота, изследователите анализират данни, които се отнасят за повече от 36 000 американци на възраст над 40 години.

Всички тези хора се теглят в началото на изследването, а след това съобщават колко килограма са – на 25 години, млада зряла възраст, и на 35 години – средна зряла възраст.

Наблюденията на участниците в изследването продължават средно 12 години, през това време 10 500 от тях умират по различни причини.

Разчетите показват, че трупането на килограми на възраст 25-35 години, и затлъстяването през този период и по-късно, и наднормените килограми на възраст над 35 години – всички тези фактори повишават риска от ранна смърт.

Така например, при участниците, които в периода от 25 до 35 години трупали килограми и започнали да страдат от затлъстяване, рискът от смърт без значение от причината се повишавал с 22%, а рискът от сърдечно-съдови заболявания – с 49% в сравнение с тези, при които през целия този период теглото оставало стабилно нормално.

Преходът от затлъстяване към нормално тегло на възраст от 25 до 35 години не води до преждевременна смърт.

Поддържането на едно и също тегло може да е полезно

При участниците, които страдали от затлъстяване на възраст около 35 години, а след това постепенно отслабвали и се връщали към нормално тегло, рискът да не доживеят до старостта е повишен с 30%, а от болести на сърцето – с 48% в сравнение с тези, чието тегло през цялото време не се променяло.

Преминаването от нормално тегло към затлъстяване на възраст 35-40 години и нагоре не е свързано с повишен риск от смърт.

Най-опасно, както става ясно от изследването, е затлъстяването през целия период на зрялата възраст.

Рискът от смърт в сравнително млада възраст е повишен с 72%, ако затлъстяването се запази в периода между 25 и 35 години.

Ако наднормените килограми са след 35 години, тогава опасността от ранна смърт намалява и пада на 20%.