MiSight, първите контактни лещи, предназначени за забавяне прогресирането на късогледство при деца на възраст от 8 до 12 години, наскоро бяха одобрени от FDA.

Нови контактни лещи спират прогресирането на късогледство при деца

Тези меки контактни лещи следва да се изхвърлят след еднодневно използване, не се носят през нощта. Това означава липса на необходимост от каквато и да е била грижа.

Произведените с технологията ActivControl лещи MiSight имат 2 типа концентрични оптични зони, изпълняващи различни функции.

Едните зони осигуряват ясно зрение на далеч, като събират светлинните лъчи точно на ретината, както това правят обикновените контактни лещи.

Другите зони, червените създават размито изображение, фокусирайки лъчите, преминаващи през периферията на лещите, преди ретината.

Това разминаване оказва забавящ ефект на развитието на късогледство при децата.

Безопасността и ефективността на новите лещи са демонстрирани в тригодишно рандомизирано контролирано клинично изследване с участие на 135 деца на възраст от 8 до 12 години.

Според резултатите от проучванията децата, които са носили новите лещи са с 59% по-малка прогресия на късогледството, в сравнение с малчуганите от контролната група, които носили обикновени меки контактни лещи.

При децата, които са използвали лещи MiSight, също е регистрирано с 52% увеличаване на предно-задната ос на очната ябълка – основен признак на осево късогледство, в сравнението с децата, които носят обикновени лещи.

Сериозни странични ефекти не са регистрирани при нито един от малките пациенти.

Как се лекува късогледството при деца

Схемата на лечение на късогледство при децата се определя от степента и наличието на усложнения.

При увеличаване на миопията с не повече от 0,5 диоптъра годишно се препоръчва да се изчака.

Във всички останали случаи са необходими очила или контактни лещи. В такъв случай може да се използват наскоро одобрените лещи.

Немедикаментозните методи на лечение на късогледство при деца се състоят в балансирано хранене, зрителна гимнастика, масаж на зоната на врата и на шията, електрофореза.

Медикаментозното лечение се основава на изписване на комплекси на витамини и минерали, препарати за разширяване на кръвоносните съдове и капки за очи, които подобряват кръвообращението в окото.