През последните години хората, които в детска възраст са успели да се излекуват от онкологични заболявания, все по-рядко развиват усложнения от страна на сърдечно-съдовата система, в сравнение с показателите от 70-те години на миналия век.

Това показва, че усилията по намаляване на страничните ефекти от противораковата терапия не са безсмислени.

Новото лечение на рак по-щадящо за сърцето

Много хора, които са се излекували от рак в детството, са в риск от ранна смърт от заболявания, свързани с противораковата терапия. При тях по-често се развиват болести на сърцето и на кръвоносните съдове.

През последните години фокусът е върху това лечението на рак да не е толкова опасно, да се намали количеството на страничните ефекти. Но как тези усилия се отразяват на здравето на сърцето на бившите онкоболни, до последно не е било ясно.

В новия научен труд са обхванати повече от 23 000 души, които са участвали в изследване, в рамките на което се проучвали в какво здравословно състояние са хора, които са боледували от рак в детска възраст.

В това изследване взели участие възрастни хора, които в миналото се лекували от най-разпространените онкологични заболявания на детската възраст.

Учените използвали специални въпросници, за да узнаят колко често оздравелите от рак страдали от сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, сърдечни пороци, болести на перикарда, и аритмии.

Също отчитали рисковите фактори от сърдечно-съдовите заболявания – захарен диабет, хипертония, тютюнопушене, нива на холестерол в кръвта, тегло, ниво на физическа активност.

Химиотерапията е с все по-малко странични ефекти за сърцето

Броя на хората, които са се подлагали на опасна за сърцето химиотерапия, се увеличиха през последните десетилетия, в сравнение с 70-те години на 20-ти век. Много от тях обаче получавали по-ниски дози от лекарството.

Освен това броя на хората, които се подлагали на лъчетерапия, въздействащи на сърцето, се понижават от 77% през 70-те години до 40% през 90-те години.

Според изчисленията на учените заболеваемостта от исхемична болест на сърцето сред излекувалите се от рак намалява с почти 2 пъти за 20 години.

Това означава, че промяната на лечението на рак води не само до увеличаване на преживяемостта, но и за предотвратяване на късните странични ефекти от страна на сърцето.