Според изследвания, проведени от изследователи на Станфордския университет, синтетични протеини, разработени за разпознаване на прекомерно активни биологични пътища, могат да убиват ракови клетки, като запазват здравето.

Биологичните пътища – ключ към лечение на рака

Много видове рак зависят от редица сигнали, които изхождат от рецепторните белтъци на мембранните клетки.

Тези сигнални каскади или пътища се използват също и от здрави клетки за растеж в отговор на външни сигнали. Например, по време на развитие или за възстановяване след увреждане.

Тези рецепторни белтъци в туморните клетки мутират, като дават необосновани сигнали за растеж.

Много от масово използваните противоракови препарати като херпецитин, блокират каскада от сигнали, които активират активация на рецептори.

За съжаление, всички тези лекарства не различават раковите клетки, в които биологичният път винаги е активиран, и здравите клетки работят както обикновено. Сега методът е установен.

Изследователите от Станфордския университет се съсредоточават върху 2 белтъка, които са част от семейство рецептори, стимулиращи растежа на рак на мозъка, на белите дробове и на млечната жлеза.

Учените от британския университет разработват синтетичен белтък, състоящ се от 2 слети естествени белтъка. Единият се свързва с активните рецептори на злокачествения тумор, а другият разгражда аминокиселинна последователност.

След това разработват втори синтетичен белтък, който се свързва с вътрешната повърхност на клетъчната мембрана и съдържа товар, който може да извършва определени действия в клетката.

Селективно влияние на клетките – само на тумора

Когато първият белтък се свързва с активния рецептор на тумора, изрязва втория и пуска товара вътре в клетката.

Когато рецепторният протеин е винаги включен, както и в раковите клетки, освобождаваният от белтъците товар се натрупва по-бързо. Накрая, става достатъчно, че да оказва влияние на клетката.

Така системата може да оказва влияние само на раковите клетки. Екипът от учени сравнява новата терапия с 2 вида други, които днес се използват за лечение метастатичен рак на млечната жлеза.

Сравнението е с химиотерапия и лекарствено средство, блокиращо активността на рецепторите на тумора.