Люспите на кафените зърна съдържат биоактивни съединения и могат да помогнат за предотвратяване на хронични заболявания.

Обвивките на кафените зърна много богати на антиоксиданти

На първо място, те не са токсични. Второ, фенолните съединения са с много висока антиоксидантна активност и могат да помогнат в борбата със затлъстяване и диабет.

Изследователите изучават влиянието на биоактивните съединения на люспите на кафените зърна върху два типа клетки – макрофаги, клетки на имунния отговор, и адипотицити – мастни клетки.

В лабораторията мастни и имунни клетки се култивират заедно с цел пресъздаване на реално взаимодействие между тях.

Оценяват се 2 екстракта и 5 чисти фенолни съединения и отбелязват, че тези вещества от люспите на кафените зърна могат да блокират натрупването на адипоцити чрез стимулиране на липолиза – разграждане на мазнини, а също и да се генерират кафяви мазнини.

Проблемът е в макрофагите, присъстващи в мастната тъкан. Когато мастната тъкан нараства, при затлъстяване, макрофагите се активират, което предизвиква възпаление и окислителен стрес.

Митохондриите на мастната тъкан загиват и процесът на изгаряне на мазнини се забавя – възниква затворен кръг.

Фенолните съединения от обвивките на кафените зърна потискат въздействието на макрофагите върху мастните клетки и така се излиза от порочния кръг.

Обвивките от кафето възстановяват нормалното изгаряне на мазнини

Понижава се секрецията на възпалителни фактори и се възстановява нормалното изгаряне на мазнини.

Установено е, че при въздействие на тези съединения нараства чувствителността към глюкоза. Това означава потенциална полза за предотвратяване, а може и за лечение на диабет.

Изследователите подчертават, че използването на отпадъчни продуктите от производството на кафе ще повлияе благоприятно на околната среда, тъй като обвивките, които остават след изпичането на кафените зърна обикновено се изхвърлят.

Извлечените от обвивките фенолни съединения могат да се добавят в храни или напитки за повишаване на тяхната хранителна стойност, като хранителни добавки.

Така се повишава и ефективността на самото производство на кафе. След като се използват и обвивките от кафените зърна, то вече е почти безотпадно. Всичко намира приложение.