Описание

Макулна дегенерация като термин описва различни патологични изменения, които засягат макулата /част от ретината на окото/ и следователно централното зрение.

То представлява това, което човек вижда директно пред себе си, а не това което вижда встрани /периферно зрение/.

Заболяването се развива, когато започне увреждане или атрофия на част от ретината.

Тя представлява вътрешния слой на окото, състоящ се от рецепторни нерви, които улавят и предават светлинните сигнали от окото към зрителния нерв и след това към мозъка, който интерпретира светлинния сигнал като създава образа.

Макулата представлява централната част на ретината и осигурява детайлното и цветното зрение, което използваме, за да четем, за да вденем конеца в тънкото иглено ухо, за да подпишем документ или да разпознаваме лица.

Зависимата от възрастта дегенерация на макулата е водеща причина за слепота при хората над 55-годишна възраст.

Тъй като продължителността на живота на населението продължава да се увеличава, заболяването постепенно се превръща в основен обществен и здравен проблем.

Съществуват две форми на дегенерация на макулата:

• Суха /атрофична/ - при този тип резултира в постепенно разрушаване на клетките в макулата, което води до постепенно замъгляване на централното зрение.
• Влажна /ексудативна или неоваскуларна/ - наблюдава се необичаен растеж на кръвоносни съдове в центъра на ретината, които могат да я наранят и да нарушат или напълно да увредят централното зрение. Влажната форма засяга само 15% от хората, които придобиват заболяването.

Какви са симптомите?

• Замъглено или намалено централно зрение на близки разстояния, което в повечето случаи се пренебрегва от засегнатите. Макар че именно в такъв ранен етап процесът на дегенерация може да бъде спрян.
• Слепите петна са пряк резултат от загубената функция на макулата;
• Правите линии на предметите изглеждат неправилни или огънати и обектите се виждат в различен цвят и форма във всяко от очите;
• Обектите в едното око изглеждат по-малки, отколкото в другото. Това състояние най-често се дължи на подуването и издуването на макулата, което води до увеличаването на разстоянието между отделните фоторецептори, което от своя страна води до това мозъкът да възприема обектът като по-малък в по-здравото око.

Какви са причините?

Не е ясна етиологията или причината за заболяването. То може да се дължи на наследствена обремененост, но факторите на околната среда също могат да допринесат за отключването на дегенарацията.

Някои от следните рискови фактори са идентифицирани като обуславящи за зависимата от възрастта дегенарация на макулата:

• Възраст – вероятността от развитие на заболяването се увеличава с напредването на възрастта;
• Раса – по-често случва при белите хора;
• Пигментация – развива се по-често при хора с по-слаба пигментация;
• Пол – при жените рискът е по-висок;
• Тютюнопушене – добре проучен като рисков фактор за развитие на дегенерация на макулата.

Лечение на макулна дегенерация

• Спиране на тютюнопушенето се препоръчва за всички, за да се предотврати или за да се забави развитието на заболяването. Това е важно и за други очни заболявания като синдром на сухото око, катаракта, диабетна ретинопатия и глаукома;
• Национално представително проучване в САЩ установи, че хранителни добавки, съдържащи високи дози антиоксиданти и цинк, осигуряват запазване на зрителната острота и забавяне или спиране на прогресията на заболяването;

Хората, при които дегенерацията е необратимо напреднала могат да използват различни приспособления за намалено зрение като:

• Специално проектирани очила с телескопи, които позволяват виждане в далечината;
• Говорещи часовници;
• Компютърни програми, които говорят или използват големи шрифтове;
• Лупи за четене, като са предлагат и модели hands free.