Описание

Малария представлява заболяване, което се причинява от паразита от рода Plasmodium - Plasmodium malariae. Заразяването се осъществява чрез ухапване от заразени комари.

Статистиката показва, че всяка година се регистрират между 250 и 500 млн. нови случаи, което водят до смъртта на 1 млн. души. Изложени на риск от заболяването са над 2.4 млрд. души по света, които представляват повече от 40% от цялото население на земята.

През 1965 година България е обявена за територия свободна от заболяването, но поради промените в климата и увеличаване на международните пътувания, всяка година се регистрират случаи на заболяването, най-често през летните месеци.

Какви са симптомите?

Отличителен признак на заболяването е треска. Първоначалните изяви могат да наподобяват симптомите на грип. Треската често се придружава от втрисане и мускулни болки. Също така често се наблюдава и анемия. Тежките случаи могат да доведат до органна недостатъчност и смърт.

Диагнозата се поставя при изследване на кръвна проба под микроскоп, в която се открива малариен плазмодий. Прилагат се и други методи за диагностика, но само след микроскопско изследване се поставя окончателната диагноза.

Заболяването се лекува със специфични лекарства. Обикновено се използват перорални лекарства с изключение на по-тежките случаи.

Повечето пациенти се възстановяват напълно, след прилагане на специфична терапия. Все пак заразяването с P. vivax и P. Ovale. може да бъде свързано с организми, които останали скрити в черния дроб с месеци или с години и е възможно те да възпрепятстват пълното излекуване.

Специалните медикаменти се използват, за да се унищожат тези скрити инфекциозни организми. Хората, които планират пътуване в ендемични маларийни райони трябва да посетят лекуващия си лекар преди заминаването. Рискът от заразяване може да бъде намален с медикаменти и използването на репелент против комари.

Лечение на малария

Съществуват няколко лекарства, които се прилагат за лечение на заболяването:

• Хлороквин;
• Атоваквон-пролагнил;
• Артеметер- лумефантрин;
• Мефлокин;
• Хинин и хинидин;
• Доксициклин и клиндамицин;
• Артесунат;

Изборът на лекарството зависи от вида на плазмодия причинител на заболяването и рискът от лекарствена резистентност в зоната, в която се осъществила заразяването. Например в Субсахарска Африка по-старите медикаменти като хлороквин до голяма степен не са ефективни.

Когато обаче заразеният кара много тежка форма на заболяването или не е в състояние да приема перорално лекарства, тогава може да се наложи венозно вливане на хинидин.

Когато заразеното лице е бременна жена, тогава е необходимо лечението да извърши от експерт по тропически болести. Но въпреки това и при най-добрия лекар жената може да направи спонтанен аборт или да настъпи смърт при раждането.

Пациентите заразени с P. vivax or P. Ovale не могат да бъдат излекувани напълно от горните лекарства, въпреки че симптомите ще отшумят. Това е така, защото паразитите се скриват в черния дроб.

Лекарството примаквин се използва за унищожаване на чернодробните хипозиди на паразита, но е противопоказно недостиг на ензима глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа.

Как да се предпазим?

Предпазните мерки, които могат да се предприемат са:

• Носене специално светещо защитно облекло и монтиране на мрежи по всички прозорци, когато е възможно. Комарът, разпространяващ паразита е най-активен между изгрев и залез. Няколко лекарства могат да бъдат използвани за предотвратяване на малария като изборът на медикамента зависи от това в коя част на света е станало заразяването. Приемът на лекарството трябва да започне преди пътуването до ендемичните райони и трябва да продължи известно време след напускането му.

• Няма ваксини, които да са налични в търговската мрежа и да могат да предотвратят малария.