Описание

Малария представлява заболяване, което се причинява от паразита от рода Plasmodium - Plasmodium malariae. Заразяването се осъществява чрез ухапване от заразени комари.

Статистиката показва, че всяка година се регистрират между 250 и 500 млн. нови случаи, което водят до смъртта на 1 млн. души. Изложени на риск от заболяването са над 2.4 млрд. души по света, които представляват повече от 40% от цялото население на земята.

През 1965 година България е обявена за територия свободна от заболяването, но поради промените в климата и увеличаване на международните пътувания, всяка година се регистрират случаи на заболяването, най-често през летните месеци.

Какви са симптомите?

Отличителен признак на заболяването е треска. Първоначалните изяви могат да наподобяват симптомите на грип. Треската често се придружава от втрисане и мускулни болки. Също така често се наблюдава и анемия. Тежките случаи могат да доведат до органна недостатъчност и смърт.

Диагнозата се поставя при изследване на кръвна проба под микроскоп, в която се открива малариен плазмодий. Прилагат се и други методи за диагностика, но само след микроскопско изследване се поставя окончателната диагноза.

Заболяването се лекува със специфични лекарства. Обикновено се използват перорални лекарства с изключение на по-тежките случаи.

Повечето пациенти се възстановяват напълно, след прилагане на специфична терапия. Все пак заразяването с P. vivax и P. Ovale. може да бъде свързано с организми, които останали скрити в черния дроб с месеци или с години и е възможно те да възпрепятстват пълното излекуване.

Специалните медикаменти се използват, за да се унищожат тези скрити инфекциозни организми. Хората, които планират пътуване в ендемични маларийни райони трябва да посетят лекуващия си лекар преди заминаването. Рискът от заразяване може да бъде намален с медикаменти и използването на репелент против комари.

Лечение на малария

Съществуват няколко лекарства, които се прилагат за лечение на заболяването:

• Хлороквин;
• Атоваквон-пролагнил;
• Артеметер- лумефантрин;
• Мефлокин;
• Хинин и хинидин;
• Доксициклин и клиндамицин;
• Артесунат;

Изборът на лекарството зависи от вида на плазмодия причинител на заболяването и рискът от лекарствена резистентност в зоната, в която се осъществила заразяването. Например в Субсахарска Африка по-старите медикаменти като хлороквин до голяма степен не са ефективни.

Когато обаче заразеният кара много тежка форма на заболяването или не е в състояние да приема перорално лекарства, тогава може да се наложи венозно вливане на хинидин.

Когато заразеното лице е бременна жена, тогава е необходимо лечението да извърши от експерт по тропически болести. Но въпреки това и при най-добрия лекар жената може да направи спонтанен аборт или да настъпи смърт при раждането.

Пациентите заразени с P. vivax or P. Ovale не могат да бъдат излекувани напълно от горните лекарства, въпреки че симптомите ще отшумят. Това е така, защото паразитите се скриват в черния дроб.

Лекарството примаквин се използва за унищожаване на чернодробните хипозиди на паразита, но е противопоказно недостиг на ензима глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа.

Как да се предпазим?

Една от основните предпазни мерки е носенето на специално проектирано защитно облекло, което може да предпази от ухапванията на комари.

Такова облекло обикновено покрива кожата и намалява вероятността от контакт с комарите, носители на паразита.

Освен това, монтирането на мрежи на прозорците на домовете или на мястата, където хората пребивават, може да бъде от голяма полза, като също така се препоръчва избягването на открити пространства през време на активността на комарите - особено между изгрев и залез, когато те са най-активни.

Важно е да се подчертае, че защитните мерки са особено важни за хората, които пътуват в ендемични райони, където маларията е по-широко разпространена.

От съществено значение е да се консултира медицински специалист за подходящия избор на лекарство за профилактика срещу маларията, като се има предвид конкретното местоположение на пътуване.

Лекарствата за предотвратяване на маларията обикновено трябва да се започват преди пътуването и да се продължават за определен период след завръщането, за да се гарантира ефективната защита.

Въпреки някои действащи лекарства за предпазване от малария, в момента не съществуват ваксини, които да са налични на пазара и да гарантират пълна защита срещу това заболяване. Непрекъснатите изследвания и научните усилия продължават да се фокусират върху разработването на ваксина, но до момента тя не е достъпна за широка употреба.

Важно е да се отбележи, че маларията е сериозно заболяване, което изисква внимание и предпазливост от хората, които пътуват или живеят в райони, засегнати от това заболяване. При поява на симптоми или възможно изложение на риск, винаги е препоръчително да се потърси медицинска консултация и подходящо лечение.

Маларията остава значителен глобален здравен проблем, предизвикващ сериозни здравни рискове, особено в ендемичните райони.

Тя е причина за значителен брой заболявания и смъртни случаи във възможностите за лечение и предпазване продължават да бъдат от съществено значение. Въпреки постигнатия напредък в изследванията и медицинските стратегии, отсъствието на ваксина остава съществено предизвикателство.

За да се намали разпространението на маларията, е от съществено значение да се продължат усилията за изграждане на силни системи за превенция, диагностика и лечение, както и за разработване на ефективна ваксина срещу този паразитен наболяване.