Учени от Университета на Колорадо стигат до заключението, че маникюристките са със 100 пъти по-висок риск от онкологични заболявания.

Какви вредни вещества има във въздуха на салоните за маникюр

В рамките на изследване, продължило 18 месеца, изследователите редовно измервали концентрацията във въздуха на редица опасни за човек химически вещества в 6 салона за маникюр в щата Колорадо.

В списъка на интересуващите учените били – формалдехид, бензол, толуол, етилбензол и ксилол.

Рискът от развитие на рак при служителите на салоните се изчислявал в съответствие с праговите стойности за тези съединения, установени от здравните органи на САЩ.

Оказва се, че концентрацията на формалдехид в салоните варирала от 5,32 до 20,6 микрограма на кубичен метър въздух.

Получените резултати са над минималната безопасна концентрация формалдехид, при превишаването на която нараства риска от развитие на плоскоклетъчен карцином, рак на носоглътката, лимфом на Ходжкин.

За 20 години работа вероятността от заболяването при маникюристки нараствало със 100 пъти.

Концентрацията на бензол варирала в границите 3,13 до 51,8 микрограма микрограма на кубик въздух, което също превишава минималните безопасни показатели и е признак на растяща вероятност от левкемия.

Нивата на толуол, етилбензол и ксилол били също високи, но не толкова както в първите 2 съединения.

Маникюристките дишат толкова вредни вещества, колкото и в рафинерия

Според учените, концентрацията на химия във въздуха в салоните за маникюр могат да се сравняват по нива на вредни вещества с рафинерия, в която се преработва нефт или с автосервиз.

Известно е, че хората, които работят в такива предприятия са с повишен риск от рак на хранопровода, на стомаха и на белите дробове.

Учените добавят, че при много от участниците в изследването, работещи като маникюристи, се оплакват редовно от главоболие, раздразнение на очите и кожни заболявания. 

Посетителките няма от какво да се притесняват  - те дишат въздуха в салона твърде малко време.

Изследователите твърдят, че днес съществуват материали, които чрез пасивна дифузия извличат вредните съединения от въздуха във фризьорските салони.

Остава само от тези материали да се направят по-достъпни уреди за пречистване на въздуха, от които биха се заинтересовали от собствениците на тези предприятия.