Сигнал на зеления телефон за мъртва риба в река Марица в близост до село Огняново, община Пазарджик, наложи спешна проверка в съботния ден и вземане на проби от водата в най-пълноводната българска река.

Замърсяването на Марица може да отрови питейната вода на Пловдив

На мястото, където е открита мъртва риба, дойде и областния управител на Пловдив, която призова през медиите да не се консумира риба, уловена в реката от Пазарджик до Първомай.

За целта на проверката бе сформирана съвместна комисия с представители на РИОСВ и на Басейнова дирекция Източнобеломорски район. Уведомен за замърсяването е и директорът на ВиК Пловдив.

За виновник за силното замърсяване на речната вода се смята фабрика за преработка на пластмаса, отпадните води от която нерегламентирано са се влели в един от притоците на река Марица.

Неразтворими във вода съединения на полиетилен бяха посочени като причина за загиването на рибата, предположението е и за токсично замърсяване.

И затова предстои да бъдат взети проби и от питейната вода в град Пловдив и населените места от Пазарджик надолу по поречието на реката.

Всички тези населени места, включително и вторият по големина град в България се водоснабдяват от сондажни кладенци, които черпят подпочвена вода.

ВиК Пловдив да изследва питейната вода на Пловдив

Има голяма вероятност от просмукването на токсичните вещества от реката в почвата и достигането до подпочвените води, които се ползват за водоснабдяване.

Затова ВиК Пловдив трябва на всеки 24 часа да вземат проби за изследване на питейната вода, която постъпва във водоснабдителната система на Пловдив, както и на населените места по поречието на Марица след Пазарджик.

Предстои да се правят експертизи, тъй като вече е образувано досъдебно производство, което следва да установи извършителя на замърсяването, на който следва да се търси наказателна отговорност. Наказанието, предвидено в Наказателния кодекс, е от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 3000 до 5000 лева.

Замърсяването изглежда е било значително, след като от малка река приток на Марица, се е стигнало до отравяне на рибата в най-пълноводната река в България.

Към момента обаче реката е на много ниско ниво, през Пловдив минават около 25 кубика в секунда при средногодишен оток  от 42 кубика в секунда. Това ще забави отстраняването на замърсяването, ако то е токсично.