Учени от Колумбийския университет, САЩ, разработиха компютърен метод, с помощта на който да изследват връзката между месецът на раждането и рискът от развитие на заболявания.

Изследователи използвали създаденият от тях алгоритъм, за да проучат медицинските бази данни на град Ню Йорк и открили 55 заболявания, които са в корелация с месеца на раждане на човека.

Проучването показва, че хората родени през май са с най-нисък риск от развитие на заболявания, а тези през октомври с най-висок. Резултатите от изследването бяха публикувани в списанието на Американската асоциация по медицинска информатика.

„Получените данни могат да помогнат за разкриването на нови рискови фактори, обуславящи развитието на различни заболявания“ – посочва един от съавторите на изследването Николас Тартонети, PhD, старши асистент по биомедицинска информатика в Медицинския център и в Института за научни данни към Колумбийския университет.

Изследователите планират да продължат проучването с данни от други населени места в САЩ и в чужбина, за проверят как резултатите варират в зависимост от смяната на сезоните и факторите на околната среда в съответните локации.

Предишни изследвания върху отделни заболявания като Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност /СДВХ/ и астма показвали предполагаема връзка между месеца на раждане и честотата, но по-мащабни проучвания не са предприемани.

Това всъщност и мотивира учените от Колумбийския университет да направят сравнение на 1688 заболявания с датите на раждане и медицинските данни на 1.7 милиона пациенти лекувани в Ню Йорк, в Презвитерианската болница между 1985 и 2013 година.

Проучването изключи повече от 1600 асоциации – тоест връзка месец на раждане и определена група болести и потвърди 39, за които има данни в медицинската литература.

Изследователите също така открили 16 нови асоциации, включващи 9 различни видове сърдечно-съдови заболявания, които са водеща причина за смъртност в САЩ. Учените извършват и статистически анализ, за да докажат, че 55-те болести, за които са открили, че са обусловени от месеца на раждане, не са установени случайно.

„Важно е да не се възлагат големи надежди на тези резултати, защото въпреки че открихме доста асоциации като цяло рискът от възникване на тези заболявания не е толкова голям,“ – доктор Тартонети.

„Рискът, свързан с раждането в конкретен месец е сравнително малък, в сравнение с такива променливи като хранителен режим и физически упражнения.“

Новите данни са в съответствие с предишни изследвания върху отделни заболявания. Например авторите на проучването са установили, че астмата е най-вероятно да се развие при бебета, родени през юли или октомври.

Проведено по-рано изследване в Дания пък показва, че рискът от развитие на това заболяване е най-висок през следващите месеци май и август, когато нивата на слънчевото греене в Дания са подобни на тези в Ню Йорк в периода юли и октомври.

А резултатите от настоящото изследване по отношение на СДВХ съответстват на проучване, проведено в Швеция и с най-висок риск от развитие на този синдром са бебета, родени през ноември.

Изследователите открили връзка между месеца на раждане и 9 типа сърдечно-съдови заболявания.

Хората, родени през март, са с най-висок риск от развитие на пресърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и нарушения на функциите на митралната клапа. 1 на всеки 40 случаи на пресърдно мъжете е възможно да е обусловен от месеца на раждане на човека.