Световният тренд за отложеното раждане на дете засегна и мъжката част от населението.

Експертите на Световната здравна организация прогнозират, че тенденцията за повишаване на възрастта за бащинство ще продължи и съществена роля в това, не на последно място, имат жените – отлагайки раждането на първото дете, те принуждават своите мъже също да отлагат да станат родители.

Малко статистика – през 1970 г. по-малко от 15% от всички деца, родени в Ню Йорк са имали баща на възраст 35 и повече години, днес – 25%. Дори в групата на 50-55-годишните мъже се наблюдава „бум на раждаемостта“.

Към настоящия момент съществува широко разпространено убеждение, че мъжът и на 78 години може толкова лесно, колкото и на 18 години, да създаде потомство – Майкъл Дъглас, Род Стюарт, Доналд Тръмп … Списъкът с „възрастните“ бащи е достатъчно дълъг, за да бъде вдъхновяващ пример.
С напредването на възрастта в мъжката полова система протичат не толкова много анатомични изменения.

За разлика от женския, мъжкият климакс, наричан с красивото научно название „андропауза“ не настъпва внезапно. За разлика от менопаузата, за андропаузата не е характерно бързото /за няколко месеца/ затихване на определени функции до пълното им преустановяване.

Функциите на мъжката полова система присъстват винаги и само леко се изменят с възрастта – тестисите продължават да произвеждат сперматозоиди, но темповете на този процес се забавят.

Семепроводите стават по-малко еластични, простатата претърпява изменения, но продължава да образува течност, която помага на мъжките полови клетки да достигат в матката и по-нататък в маточните тръби за осъществяване на оплождане.

Но мъжът запазва оплодителните си способности, дори и ако простатната му жлеза бъде премахната.

Освен това в съвременния свят възрастните бащи стават все по-социално привлекателни – финансовата стабилност и успехите в кариерата са вече постигнати. Въпреки здравните експерти твърдят, че решението „късното бащинство“ крие определени рискове.

Статистиката убедително доказва, че след 40-годишна възраст шансовете на мъжете да имат дете намаляват - в периода 41-45 години с 7% годишно, след 45-годишна възраст скоростта на намаляването на плодовитостта се увеличава до 11% на година /данни от Obstetrics & Gynecology, 2004/.

Въпреки това, ако мъжът не пуши, умерено употребява алкохол, редовно се занимава със спорт и прави секс, влиянието на възрастта върху неговите оплодителни способности не са толкова съществени.

Съществуват и други рискове – от резултатите на мащабни изследвания – с включени повече от 2 милиона деца, се установи, че поради големия брой мутации de novo в сперматозоидите на мъжете в напреднала възраст, на мъжете на възраст 45-49 години е по-вероятно да им се роди дете с шизофрения в сравнение с мъжете по-млади от 25 години. Този риск се утроява при мъжете над 50-годишна възраст.

При децата, родени от бащи на възраст 45 и повече години, в сравнение с потомството на татковците по-млади от 30, е почти 4 пъти по-висок риска от развитие на разстройство от аутистичния спектър, 2 пъти по-голяма е вероятността от възникване на психози и опити за самоубийство.

Децата на възрастните бащи 2.5 пъти по-често употребяват психоактивни вещества и са изложени на по-висок риск от възникване на интелектуални разстройства – данни от JAMA Psychiatry, 2013.

В Европа и Америка набира скорост тенденцията за замразяване на сперма в млада възраст с цел намаляване на възможните рискове за бъдещите деца.