Британски учени от университета Нотингам смятат, че една от причините за влошаване на качеството на спермата при мъжете и домашните кучета са предметите, с които сме в контакт ежедневно.

В основата на изследването са статическите данни за намаляване на качеството на спермата сред мъжете с 50% за последните 80 години. А по същото време сред кучетата този показател се е понижил с 30%.

Мебели и килими и влошаване качеството на спермата

Това навежда учените на мисълта, че мъжете, и кучетата се подлагат на въздействие на някакъв общ негативен фактор, на който са изложени у дома.

Изследователите успяват да открият вещества, известни като ди-/2-етилхексил/фталат /DEHP/ и полихлорирани дифенили.

Диетилхексил фталат се съдържа в много голям брой предмети, съдържащи пластмаса. Това са подови покрития, мебели, дрехи, играчки и др. 

Вредата от полихлорираните бифенили вече е доказана, и през 2004 г. страните от ЕС ги забраниха. Но това съединение продължава да „циркулира” в околната среда, и днес се открива в мазната храна.

У нас още през юни 2006 г. Министерството на околната среда разработва брошура, с която се цели информиране на населението за опасността от устойчивите органични замърсители, за каквито са обявени полихлорираните бифенили. 

Посочените по-горе вещества били установени в организмите на мъже и кучета в приблизително еднаква концентрация.

Лабораторна проверка на двете вещества показва, че те наистина водят до влошаване на качеството на спермата. Сперматозоидите са с увредено ДНК и понижена способност за придвижване. 

Тези вещества притежават подобен на естрогените ефект, което предизвиква и проблеми в етапа на производството на сперматозоиди под контрола на прогестерона.

Учените подчертават, че хората и кучетата обитават в една среда и се подлагат на въздействие на едни и същи замърсявания.

Затова и здравословното състояние на домашните кучета може да бъде огледало, отразяващо негативните процеси, протичащи в репродуктивната система на мъжете.

Не само от мебели и килими

Фталати, които влошават качеството на мъжката сперма, се отделят не само от мебелите и килимите у дома, а и от пластмасовите чинии, съдове, вилици, лъжици.

В най-големи концентрации попадат в организма, когато в пластмасовите съдове се съхраняват топли и дори горещи напитки.

Изводът е, че мъжката плодовитост е подложена на атаки от всички страни, като се започне от мебели и килими, дрехи и се стигне до пластмасовите съдове и опаковки, които са в контакт с хранителните продукти.