В петък следобед се оказа, че една от най-големите болници у нас, която е на първа линия в борбата с COVID-19 и пое основната част от тежките случаи на заболяването, не разполага с няколко милиона лева по сметките, за да изплати трудовите възнаграждения за април.

Заплати за април лекари и сестри от Пирогов получават през юни

Малко по-късно стана ясно, че от УМБАЛСМ Пирогов чакат превод от РЗОК-София за извършената дейност.

През месец май са получени няколко милиона лева, но те са най-вероятно са отишли по всяка вероятност за сметки и консумативи, а заплатите на лекари и останалия персонал на лечебното заведение са оставени за накрая.

По думите на директора на Пирогов, професор Балтов от РЗОК София са отправили покана до лечебното заведение да представят отчета за извършените медицински по имейл в четвъртък в 16:45.

От Пирогов са изпратили отчета в 9 часа сутринта в петък, в началото на работния ден на РЗОК София.

Изглежда обаче времето не е стигнало за обработката на преводите. Заседанието на Надзорния съвет на НЗОК е проведено на 27 май, на което на гласувано плащането на медицинската дейност на болниците.

Гласуваните средства се превеждат по сметките на съответните РЗОК и едва след това на болниците, затова се е получило забавянето.

Най-вероятно от РЗОК София са чакали да получат парите от НЗОК в четвъртък и това е станало в следобедните часове и съответно са отправили покана до Пирогов да представят отчет за извършената дейност, на основата на който да платят полагаемите средства.

Забавянето може да се определи като технологично, но не може да направи впечатление, че заплатите на персонала са изнесени към края на следващия месец, за който се дължат.

Как да можеха да бъдат избегнати подобни забавяния

И едно чисто технологично забавяне води до реалното изплащане на възнагражденията едва в началото на по-следващия месец, през който реално са отработени.

Това не може да не направи впечатление, тъй като голяма част от персонала дава допълнителни дежурства, някои лекари и медицински сестра прекарват по над 24 часа на работа, а стоят без заплати.

Подобни забавяния можеха да бъдат избегнати, ако беше спазена препоръката на икономисти, правомощията на НЗОК да бъдат отнети за времето на извънредното положение и епидемичната обстановка, с парите за тези месеци да се увеличи бюджета на здравно министерство, което директно да превежда на болниците средствата.

Възниква обаче проблемът, че МЗ не разполага с такъв кадрови потенциал да извършат толкова големи по обем плащания.