Какво му лошото на никотина, тъй като е известно, че понижава апетита, подобрява паметта и концентрацията, подобрява настроението.

Да, и учените казват, че може да се използва и като лекарство. Освен това човек с такава лекота се пристрастява към никотина, че по неволя възниква въпросът защо пък не? Сега има много начини да си го набавиш, без да вдишваш смоли и прочие канцерогени.

С какво човек плаща за любовта си към никотина?

Вероятно на повечето ви е известно, че никотинът е алкалоид от растителен произход. Може да се намери в големи количества в растенията от семейство картофови, към които се отнасят не само тютюна, но и безобидните картофи, домати, зелените чушки и патладжаните.

Ако за растенията никотинът е основа за получаването на различни необходими за живота ензими, то за представителите на животинския свят никотинът е отрова, един от най-силните невро и кардиотоксини.

Толкова е смъртоносен за насекомите, че до скоро се използваше като инсектицид. Никотинът влияе на нервната система на животните, предизвиквайки парализа. Проявява под формата на спиране на дишането и на сърдечната дейност, което в крайна сметка води до смърт.

За човек леталната – смъртоносна доза, никотин е 0.5-1 мг. В една цигара средно се съдържа 1 мг никотин. Тоест, мъж с тегло 70 килограма може да получи летална доза, като изпуши за кратко време не по-малко от 70 цигари. Именно затова и никой не е умрял на място от пушене.

Но е известно, че отровата в микродози може да окаже и лечебно въздействие. Какво се случва, когато организмът попадне в човешкия организъм. Какво се случва, когато никотинът попадне в човешкия организъм?

Влияние на никотина върху здравето на човека?

Рецептор-ключалка за ключа-никотин

Нервните клетки в човешкия организъм са снабдени с рецептори, своеобразни ключалки-активатори на различни процеси. Достатъчно е да подбереш правилния ключ за тази ключалка, за да започне нервната клетка да действа.

И никотинът прекрасно подхожда за рецепторите, предназначени за ацетилхолина – невромедиатор, отключващ процеса на предаване на нервния импулс. Затова и такива рецептори се наричат никотинови ацетилхолинови.

В човешкия мозък има 5 техни разновидности, никотинът е подходящ за всички, но реагират на него по-силно, а други по-слабо.

И така, когато никотинът в малки дози взаимодейства с тези рецептори, се освобождава адреналин. Като се повишава честотата на сърдечната дейност, артериалното налягане и се ускорява дихателната функция.

Също нараства и нивото на глюкоза в кръвта. Ако никотинът е твърде много, просто блокира работата на тези рецептори и организмът загива.

Никотинът и паметта

Употребата на алкалоида за кратък период от време подобрява способността за обучение, паметта и другите познавателни функции.

Освен това, преди няколко години шведски учени съобщиха за откритие на група неврони, разположени в хипокампа и участващи в процесите на паметта и обучението.

Тези неврони представляват нещо като клетки стражари и също са снабдени с никотинови рецептори. При тяхната стимулация се повишава ефективността на процеса на обработка на информация.

Влиянието на никотина върху когнитивните способности се предлага да се използва за подобряване на паметта и мисленето при пациентите, намиращи се в началните стадии на развитието на деменция.

Никотин и кръвоносни съдове

Адреналинът и норадреналинът водят до свиване на малките кръвоносни съдове на кожата и на главния мозък.