От изявление на управителя на НОИ стана ясно, че осигурителния институт има възможност да поеме изплащането на 18 млн. болнични.

НОИ стабилен, няма дефицит във фонда за болничните

Бюджетът на фонд „Общо заболяване и майчинство”, съгласно приетия преди Коледа Закон за бюджета на държавно обществено осигуряване е над 1,2 млрд. лева, като от тях над 600 млн. лева са само за болнични. Останалите средства са за финансиране на отпуска по майчинство.

Работещите в България – на трудови договори и като самоосигуряващи се са общо 2,3 - 2,4 млн. души, което означава, че средната надница, която плаща осигурителния институт като обезщетение за временна неработоспособност е около 35 лв.

Въведената още през 2009 г. антикризисна мярка работодателите да плащат първите 3 дни от болничния на работници и служители, в размер на 70% от трудовото възнаграждение, все още е в сила, повече от 10 години по-късно.

Това до известна степен облекчава разходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване.

Според управителя на НОИ към момента няма натоварване на системата, поради изплащане на по-голям на брой болнични за 14-дневна карантина, заради коронавируса.

Болничните за карантина, свързана с коронавируса, 39

Издадени за карантина във връзка с коронавируса са само 39 болнични листове, а общо за принудителна изолация от началото на годината са над 330.

Управителят на НОИ посочи още, че от началото на тази година болничните са с близо 1,2 млн. по-малко, отколкото за същия период на миналата година.

При възникване на недостиг на средства във Фонд „Общо заболяване и майчинство”, ако заразените се увеличат и се наложи повече работещи да ползват болничен за доброволна карантина, има няколко възможности.

Първата е по предложение на социалното министерство Министерски съвет да внесе в парламента законопроект за актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обаче ще отнеме повече време.

Другият вариант е също по предложение на социалното министерство да се гласува на заседание на Министерски съвет от излишъка към момента или от резерва в централния бюджет да се увеличи държавния трансфер към държавното обществено осигуряване, за да се покрие недостига.

Третата възможност е с Решение на Надзорния съвет на НОИ да бъдат прехвърлени средства от други фондове на НОИ, в които от тях има свободни, за да се покрие недостига в фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Фондът, който плаща болничните, се финансира основно от частта от осигурителната вноска, която плащат работници, служители и работодатели. За 2020 г. е предвиден дефицит на фонда в размер до 50 млн. лева.