От Масачузетската многопрофилна болница представиха ново, по-безопасно контрастно вещество за магнитно-резонансна томография – ЯМР.

Манган срещу гадолиний – кой контраст показва по-точно

ЯМР с контраст – разпространен вид диагностика, ежедневно по цял свят се извършват повече от 30 милиона процедури. Днес за такава ЯМР се използват контрастни агенти на основата на гадолиний, но напоследък възникват съмнения в тяхната безопасност.

Вече е известно, че тези контрастни вещества могат да предизвикат неврогенна системна фиброза при бъбречно заболяване – разрушително състояние, което засяга най-важните системи на организма.

Днес гадолиният е забранен, но е невъзможно да се извърши ЯМР с контраст и това затруднява правилното поставяне на диагнозата.

За хората със здрави бъбреци опасността от гадолиния не е доказана. Известно е, че този елемент може да остане в организма дълго време след процедурата и се натрупва с всяко следващо ЯМР.

Изследванията показват, че нивата на гадолиния с преминаване през поредните процедури по контрастна визуализация.

От Масачузетс предложиха като алтернатива нов контрастен агент на основата на манган – Mn-PyC3A.

Контрастът с гадолиний по-опасен от този с манган

Неговата повишена опасност се дължи едновременно от 2 фактора. Първо, манганът за разлика от гадолиния е за тялото „обичаен” микроелемент – организмът отдавна се е приспособил за обработка и отделянето на излишен манган.

Съединението с този микроелемент е по-устойчиво и не се повишава при повишен риск от окислителен стрес, предизвикано от манганиеви йони.

Що се отнася до способността за контрастиране, учените проверили изследването върху мишки.

Специалистите сравнили ефективността на новия контрастен агент с манган с 2 съвременни GBCA с гадолиний при откриване на тумори на рак на млечната жлеза и метастатичния рак на черния дроб.

Състезанието в точността между двете контрастни вещества завършва 1:1, тоест без победител, но това с мангана, тоест по-безопасното, било изведено доста по-бързо. Но на фона на другото контрастно вещество с гадолиний, това с мангана губи по точност на диагностика.

Обяснението е, че в този случай диагностиката се отнасяла за рак на черния дроб, тъй като именно черния дроб е основният орган, способстващ за отделянето на манган и това затруднило поставянето на диагнозата.