Алвеоларен мекотъканен сарком – това е много рядък вид онкологично заболяване и засяга предимно деца и възрастни. Развитието на АМС се съпровожда с обилно нарастване на кръвоносните съдове, които съединяват тумора с кръвоносната система и способстват за формиране на разсейки.

Нови надежди за лечение на рядък вид сарком

Тези клетки бързо попадат в другите части на тялото, най-често в белите дробове и в главния мозък.

Вариантите за лечение на алвеоларен мекотъканен сарком са много ограничени, и химиотерапията не е ефективна.

Изследователи от Института за изследване на рак, проверява дали може новият препарат cediranib, блокиращ растежа на кръвоносните съдове, да се превръща в ефективно средство за лечение на АМС.

Около 48 пациенти от 10 болници във Великобритания, Испания и Италия вземат участие в изследване II-ра фаза с название CASPS. Резултатите бяха публикувани в рецензирано медицинско издание.

Пациентите, при които заболяването се разпространи към други части на тялото и прогресирало, били разпределени в 2 групи – първата 24 седмици приемала cediranib, а втората – плацебо.

Съавторът на изследването, професор Джудит Блис от отдела по клинични изпитвания и статистика ICR, коментира, че при използване на схемата на изпитвания, която позволи да се контролира ефективността на лечението 24 седмици, показва, че cediranib наистина е със съществено клинично преимущество при АМС и може да е важно при лечение на заболяването.

Изключително рядко се разработват нови лекарства за саркоми

Другият автор Ян Джандсън, професор по фармакология на рака в ICR съобщава, че съществуват много малко лекарства за лечение на повечето видове саркоми, а разработките на нови са изключително редки.

Това изпитване дава нова надежда за младите с рядък тип саркоми, АМС. Очевидно е, че cediranib е добър вариант, може да помогне при управлението и контрола на болестта.

С химиотерапия не е гаранция, че ще бъде постигнат ефект или в резултат на отслабване на организма от болестта, разпространението на метастази ще стане още по-бързо, отколкото при поставянето на диагноза.

Дори самите автори определят химиотерапията като неефективна специално при този вид сарком.