Децата започнаха да се появяват на бял свят с помощта на естествено цезарово сечение. Що за модно направление в медицината е това?
У нас около и над 40% от жените раждат със секцио, което е много висока стойност в сравнение с останалата част на Европа.

И в повечето случаи жените настояват за цезарово сечение, поради страх от естествено раждане. А и понякога самите акушер-гинеколози подтикват бъдещите майки към този избор.

Цезаровото сечение се е появило като метод за спасяване на детето, намиращо се в утробата на умираща майка или при наличие на голяма опасност от възникване на сериозни усложнения, които да доведат до такъв изход.

Що за операция е този нов метод?

Естественото цезарово сечение е нов популярен способ за родоразрешение.
Много хора вярват в предимството на вагиналните раждания пред секциото, но болшинството от тях не знаят за съществуването на междинния вариант – естествено цезарово сечение.

Естественото, също и натурално секцио в последно време все по-често се практикува в клиники по целия свят, особено в Западна Европа.

Всъщност няма нищо естествено в това, че по време на секциото хирургът е принуден да изреже коремната стена и матката, за да извлече детето.

Но при естественото цезарово сечение на новороденото се предоставя възможност самостоятелно да напусне утробата на своята майка, и същевременно родилката може да наблюдава.

Естественото секцио съществено се отличава от традиционното планово, по време на което между лицето на майката и мястото на разреза се разполага стерилен чаршаф, закриващ от погледа на жената всичко случващо се.

При традиционното секцио родилката вижда детето едва след пълното му извличане, когато лекарят показва новороденото на майката. Това също е невероятен момент за жената, но не може да се сравнява със собственото участие в раждането и възможността да наблюдава появата на новороденото на бял свят.

Естественото секцио отнема до 4 минути – много повече, отколкото стандартното.

Разбира се, в много случаи спешното цезарово – това е единственият способ за спасяването на живота на майката и детето. Но естественото може да стане отлична алтернатива на плановото при несъответствие на размерите на таза на жената и размерите на плода.

Основното предимство на вагиналните раждания е в това, че околоплодната течност и другите секрети се отделят от белите дробове на бебето, когато преминава по вагиналния канал.

Доколкото при естественото секцио се прави достатъчно малък разрез, преминаването през него може да имитира за детето процеса на естествено раждане.

В много случай може и да се мине и без този чаршаф, отделящ мястото на операцията от лицето на родилката. Майката вижда и усеща как нейното дете се появява на бял свят.

Разбира се, това не означава, че жената остава без упойка. Не усеща болката от разреза, но натискът и движенията на плода – да, което още повече я свързва с бебето.

При естественото секцио се прави надрез на матката, за да се помогне на детето да освободи главата, а след това само, с движения на раменете, самостоятелно се освобождава от корема на мама.

И едва след това лекарите сами се опитват окончателно да го измъкнат от там, и после да го сложат на майчината гърда.
По природа е предвидено жената да ражда децата по естествен начин, през родилните пътища.