Всяка година стотици хиляди души по целия свят се подлагат на операции за подмяна на ставите – операция по ендопротезиране и още по-голям брой всяка година се решават на тях.

Подобни хирургични интервенции са получили статус на едно от великите пробиви в съвременната медицина и позволиха на милиони пациенти да се върнат към нормалния живот.

За хората, подложили се на пълно ендопротезиране на коленната става – един от разпространените видове операции от този вид, основният въпрос остава този кога те ще могат да се завърнат към обичайния за тях ритъм на живот.

Съществуват множество фактори, влияещи на времето на възстановяването, но обикновено някогашната свобода на движенията се възвръща след 3-6 месеца.

Възстановяване след операцията

И така, възстановяването се подразделя на 2 типа – краткосрочно и дългосрочно.

В резултат на първото пациентът придобива възможност да ходи или самостоятелно, или като се подпира на спомагателни конструкции, а също и да преустанови употребата на силни обезболяващи и да започне да приема лекарства, отпускани без рецепта.

Дългосрочното възстановяване идва, когато пациентът се почувства готов да се завърне на работа и към нормалния си начин на живот.

Краткосрочно възстановяване

За дадения тип възстановяване се подразбират най-ранните негови етапи, в хода на които пациентът вече може самостоятелно да напуска болничната стая и съответно се изписва от лечебното заведение.

В първия или втория ден след ендопротезирането на коленната става на повечето пациенти се предоставят проходилки за опора при придвижване. Между 3-тия и 5-тия ден повечето хора имат възможност самостоятелно да се завърнат у дома.

Предписанията за лечението се изпълняват там и могат да се различават в зависимост от анамнезата на заболяването.

Краткосрочният период на възстановяване също предполага преустановяване приема на силни обезболяващи и пълноценен нощен сън без таблетки.

Обикновено такова възстановяване отнема 11-12 седмици и за негово начало може да се счита моментът, когато пациентът започва да ходи самостоятелно без помощта на бастун, прави разходки около дома, без да усеща болка, а също и придвижвайки из дома не изпитвайки болезнени усещания.

Дългосрочно възстановяване

Предполага пълното заздравяване на хирургическите рани и на вътрешните меки тъкани. Ако пациентът се смята за готов да се върне на работа и към обичайните си дейности, това означава, че скоро той окончателно ще се оправи.

Средната продължителност на дългосрочното възстановяване за повечето хора, подложили се на операция по замяна на коленната става е, както посочихме по-горе, между 3 месеца и половин година.

Съществуват редица фактори, оказващи влияние на тази продължителност. Позитивното отношение на пациента към възстановяването и вярата му в скорошното оздравяване имат голямо значение.

Важни безусловно са и подкрепата на персонала на болницата и на лекуващия лекар, достъпът до цялата необходима информация, а също и възможността за общуване с хора, имащи аналогичен опит.

Престой в болницата

Преди да изпишат пациента от болницата лекарите трябва да се уверят в това, че той:

• Може самостоятелно да се качва и да става от леглото, а също и да използва банята и тоалетната.
• Би могъл да серазхожда, подпирайки се на бастун, проходилка или на повърхности на същото ниво – като например парапети на стълбище;
• Може изпълнява самостоятелно предписаните лекаря упражнения у дома;
• Е способен да се качва и да слиза по стълби няколко пъти подред;