Изследване – използването на електронни джаджи прави тийнейджърите нещастни

Колкото повече време тийнейджърите прекарват пред екрана на смартфона или компютъра, толкова по-нещастни те се чувстват, установиха психолози.

Те съветват тийнейджърите повече да общуват с приятели лично, да спортуват, за да се чувстват по-добре.

А отнемането на сила на смартфона от тийнейджъра не е необходимо, по-щастлив това едва ли ще го направи.

Колкото повече време тийнейджърите прекарват, съсредоточени в екрана на компютъра или на смартфона, толкова по-нещастни се чувстват.

Професорът по психология Джин Туенж и неговите колеги използвали данни, получени в рамките на многогодишно изследване „Мониторинг на бъдещето“.

Информацията за него се събира от 1975 г.

Ученици от 8, 10 и 12 клас ежегодно попълват въпросници, посветени на:

• употреба на наркотици;
• отношение към представителите на противоположния пол или раса;
• доверие към правителството;
• безпокойство към проблемите на околната среда;
• използване на медии и много други;

Съвременните въпросници включват въпроси за това колко време тийнейджърите прекарват пред екрана на смартфона, таблета или компютъра.

Изследователите изучавали как са се променили тенденциите от 1990 г. насам.

Прекараното време пред екрана на електронното устройство като време се свързва с понижаване на нивото на щастие сред американските тийнейджъри.

Особено бързо нивото на щастие, самооценка и удовлетворение от живота се понижава от 2012 г. насам.

Тогава броя на собственици на смартфони сред населението нараства до 50%, а сред тийнейджърите – 37%.

Днес смартфони вече имат 73% от тийнейджърите

Най-големи промени в живота на тийнейджърите 2012-2016 г. е увеличаване на времето, което те посвещават на онлайн медиите.

Това се съпътства от намаляване на часовете за сън и времето, прекарано с лично общуване с приятели, роднини и възрастни.

Появата на смартфоните е най-вероятното обяснение за внезапното влошаване на психологическото състояние на тийнейджърите.

Средно тийнейджърите, които прекарват време, в преглеждане на новинарската лента в социалните мрежи, са по-нещастни, от тези, които общуват с приятели, близки и роднини лице в лице.

Най-щастливи са тези подрастващи, които прекарвали с електронните устройства, най-малко време

Ключът към щастието е ограниченото използване на цифрови устройства.

Старайте се да прекарвате с тях не повече от 2 часа дневно и опитайте да увеличите времето, прекарано в лично общуване с приятели и спортни занятия.

Това са видовете активност, които могат да направят човек по-щастлив.

Хората в зряла възраст също се сблъскват с промените в усещането за щастие с разпространението на мобилните елестронни устройства.

Но тийнейджърите, юношеството на които се съпровожда с достъп до пълен набор от онлайн активности, е уникална по своя род група.

Не за първи път се обръща внимание на това как смартфоните влияят на тийнейджърите.

Изследванията от 2017 г. показват, че в сравнение с другите поколения, съвременните тийнейджърите нямат желание да:

• сядат зад волана;
• започват работа;
• правят секс;
• ходят някъде без родителите;

На този фон броят на самоубийствата сред тийнейджърите нараства и вече са повече, отколкото убийствата.

Смята се, че ключова роля за това е възможно да са изиграли смартфоните.

Поколението Z, родените след 2000 г., това е първото поколение, което изобщо не знае какво е това живот без интернет.

Вместо да играят с връстиници или да се устроят на работа, се привързват към своите смартфони и компютри и се оказват в изолация.