Ако започнем да търсим информация за назолабиалния триъгълник, то можем да се сблъскаме с названието триъгълник на смъртта.

Защо така го наричат и има ли повод за безпокойство

Тайната на названието

Триъгълник на смъртта се нарича назолабиалната област – зоната над горната устна, която стига до корена на носа, като отстрани е ограничена от назолабиалните гънки.

Научно понятие „назолабиален триъгълник” в нормалната анатомия не съществува. Това е условно обозначение, което включва редица анатомични образувания.

Структура на триъгълника

Ако се върви подред, отгоре надолу по артериалното кръвообращение, то първа е лицевата артерия, която се явява продължение на външната сънна артерия.

На лицето лицевата артерия излиза, като обхваща вътрешния край на ъгъла на долната челюст на нивото на предния край на дъвкателния мускул, след което навлиза в него.

Преминава до ъгъла на устата, покрай долната част на носа и се съединява в долния ъгъл на окото с носната артерия, която се явява разклонение на очната артерия. Последната се отнася към вътрешната сънна артерия.

Достигайки почти до долния ъгъл на устата, лицевата артерия прави разклонение – долната устна артерия и покрай ъгъла на устата – горна устна артерия. Двете потъват в кръговия мускул на устата и се съединяват с едноименните артерии от противоположната страна.

Така се образува единна анастомоза, състояща се от четири артерии на устните, около оралното отвърстие

По цялото протежение на лицевата артерия с нейните разклонения се съпровождат с вени. Отгоре надолу:

  • Горна очна вена;

Разклонения на горната очна вена са:

  • Носочелна вена;

В долния край на окото се свързва с:

  • Ъгловата вена, която е корен на лицевата вена;
  • Долната очна вена навлиза в ъгловата вена.

От страничния външен ъгъл на слепоочието долната очна вена навлиза в него, след това се разделя на два ствола.

Единият от тях навлиза в пещеристия синус или в горната очна вена, другият преминава през долния очен отвор и навлиза отново в пещеристия синус, който е в основата на черепа.

Зонални рискове

Тази детайлизация е от изключителна важност, за да се разбира потенциалната опасност за назолабиалната област. Богатата васкуларизация – доброто кръвоснабдяване на тази зона, съединенията между съдовете рязко повишават риска от разпространение на всяка инфекция.

Оттам и плашещото название, което тази област на лицето, не е случайно, тъй като инфекциозният процес може да се разпространи до синусите, впоследствие в него могат да бъдат въвлечени мозъчните обвивки, развива се менингит.

Също терапевтът отбелязва, че при неблагоприятно протичане на процеса може да се развие тромбоза. Това е изключително опасна ситуация, и много често води до смърт.

Затова и към препоръката да не си изстискваме пъпките по лицето, която всички сме чували през пубертета от своите майки и баби трябва да се отнасяме много сериозно.

С пъпки, акне, включително и тези, които се образуват в областта на назолабиалния триъгълник, съвременната медицина вече се е научила да се справя с ефективни и безопасни методи.

Най-важното е навреме да се обърнем към личния лекар, който да ни даде направление за дерматолог.

Усложнения могат да възникнат при провеждане на козметични процедури, и по-точно на контурна пластика. Съществуват рискове на компресия или на емболия на долната или на горната артерия, което може да доведе до исхемия и/или некроза на кръвоснабдените тъкани в тази област.

Също едно от най-опасните усложнения е слепота в резултат на емболия на очната артерия. Емболизацията на тази артерия може да се случи, вследствие на откъсване на ембол от всеки участък на всеки участък на лицевата артерия.

При попадането му в лицевата артерия  и нейните разклонения емболът с кръвообращението може да стигне до мястото на кръвоснабдяване на очната ябълка чрез очната артерия.

Такива случаи са редки, но не трябва да се подценяват съществуващите рискове.

Помнете, че лицето, това е нашата красота и зона на повишена опасност, затова манипулациите по него следва да се изпълняват само от професионалисти, а чистотата и правилната грижа помагат за избягване на проблеми със здравето.