При тежка сърдечна недостатъчност лекарят може да вземе решение за оперативно лечение.

Това е необходимо при увреждане на коронарните артерии, а също и изразени органични изменения на сърцето, които водят до сериозни проблеми с циркулацията на кръв по малкия и големия кръг на кръвообращение.

Възможно е да са показни шунтиращи операции на съдовете, протезиране на сърдечните клапани или поставяне на изкуствената камера на сърцето.

Увреждане на коронарните артерии – формиране на обходните пътища

Най-разпространената операция по сърдечна недостатъчност е шунтиране в областта на коронарните артерии, или едновременно на няколко.

Ако коронарните артерии, доставящи кръв към миокарда се свиват, сърдечният мускул страда от недостатъчно хранене и кислород – исхемия.

Ако тези артерии силно се свиват или напълно се блокират, може да се случи сърдечен пристъп, който води до увреждане на сърдечния мускул.

За много хора със сърдечна недостатъчност на фона на исхемия шунтирането на коронарните артерии облекчават симптомите и предотвратяват по-нататъшното увреждане на сърцето.

Поставянето на шънт в зоната на коронарната артерия формира алтернативен път на кръвообращение за един или няколко блокирани съдове. Това позволява възстановяване на нормално кръвообращение в сърцето.

Шунтиращите съдове обикновено се формират от собствените артерии или вени на пациента, разположени вътре в гръдния кош, на краката или на ръцете.

Трансплантантът се разполага около засегнатата артерия, или няколко коронарни артерии. Формират се нови пътища за приток на кръв, носещи кислород към сърцето.

Обикновено операцията по шунтиране е с продължителност от 3 до 5 часа. Техниката на интервенцията може да бъде различна:

  • Традиционна шунтираща операция;
  • Минимално инвазивна шунтираща хирургия;

Традиционна техника – обход на кръвообращението

При тази хирургична операция лекарят прави разрез на кожата с дължина от 15-20 см по центъра на гърдите, прави се разрез и се отваря гръдния кош за получаване на пряк достъп до сърцето. Завършвайки всички манипулации, лекарят затваря операционното поле, закрепвайки гърдите със специални скоби, а тъканите зашива с вътрешни или с външни шевове. Хирургът може да предпочете спиране на сърцето, за да бъде неподвижно при извършване на операцията. За времето, в което се спира, тялото се включва към апарат, осъществяващ изкуствено кръвообращение, който насища кръвта с кислород и я изпомпва из цялото тяло.

Преди операция хирургът обсъжда с пациента нюансите на операциите.

Минимално инвазивно шунтиране – влияние върху сърцето

След анализ на всички лабораторни данни и състоянието на пациента лекарят решава може ли да извърши минимално инвазивно шунтиране, което се извършва между ребрата чрез разрез на гръдните клетки, за да се шунтира главната артерия или лява предна низходяща. В зависимост от техниката лекарят може да предпочете интервенция в работещо сърце с включен апарат за извършване на изкуствено кръвообращение или с временно спиране на сърцето, изкуствена вентилация на белите дробове и спомагателно кръвообращение.

Протезиране на клапани – какво прави лекарят?

4 здрави клапана на сърцето гарантират, че кръвта тече през сърцето само в една посока. Дефектите на сърдечния клапан водят до това, че не се свива напълно. А това формира недостатъчност на клапана, или не може да се отвори напълно, което образува стеноза.

Подобни дефекти претоварват сърцето, резултат от което е сърдечна недостатъчност.

Увреждането на сърдечния клапан се предизвиква от инфекции, вродени сърдечни пороци – аномалии на сърцето при раждането.