Физическата активност е най-добрият съюзник в борбата със сърдечно-съдовите заболявания. Ново изследване, проведено от учени от Парижкия университет в сътрудничество с техни австралийски колеги от Мелбърн обаче показва, че това твърдение се отнася далеч не при всяко физическо натоварване.

Хроничните движения по време на работа вредят

В продължение на 10 години учените проследявали здравословното състояние на повече от 10 000 доброволци на възраст от 50 до 75 години.

Паралелно участниците попълнили анкета с въпроси за интензивността и режима на физическа активност в 3 различни контекста:

  • Спортни натоварвания;
  • Физическа активност при работа – например, пренасяне на тежести;
  • Физическа активност през свободното време – например, работа в градината;

Сърдечно-съдовото здраве на доброволците се оценявало с най-съвременната визуализация на сънната артерия. Този метод може да се приложи за измерване на чувствителността на артериалния барорефлекс – механизъм на естествена адаптация към внезапни изменения на артериалното налягане.

Известно е, че всякакви нарушения в този механизъм водят до сериозни здравословни проблеми и повишават риска от спирането на сърцето.

Различават се два компонента на барорефлекса – механичен, оценяван чрез измерване на твърдостта на артериите, и невронен чрез измерване на нервни импулси, изпращани от рецепторите на стените на артериите, в отговор на разтягане на кръвоносния съд.

Нарушенията в механичния компонент обикновено са свързани със сърдечно-съдови заболявания, вследствие на стареенето, докато нарушенията в невронния компонент са свързани с колебанията на сърдечния ритъм.

Тренировките спомагат за подобряване на нервната проводимост

Изследването показва, че интензивните тренировки се асоциират с подобряване на невронния компонент на барорефлекса.

И обратното, физическата активност по време на работа, например, постоянно носене на тежки товари е тясно свързана с аномалиите на невронния барорефлекс и с голяма артериална твърдост.

Що се отнася до физическото натоварване, то се оказва полезно само при умерена активност, която подобрява състоянието на артериите.

Резултатите представляват перспективно направление за подобряване разбирането на връзката между физическото натоварване и сърдечно-съдовите заболявания.

Движението е само по себе си полезно, но хроничното физическо натоварване в работата носи повече вреда, като се предизвиква нарушение на сърдечния ритъм.