Технологиите за грижа за недоносени деца се развиват много бързо. Някои от бебетата се раждат силно недоносени. Освен проблемите, свързани с лечението и грижата за такива мъници, съществуват трудности с оценката на тяхното нервно-психическо развитие.

По какви норми и скали трябва да се ориентираме, за да разберем дали нормално се развива детето?

Как да определим дали се развива нормално недоносено дете

Малки борци

След преминаването към нови критерии за живо раждане започнаха да се полагат грижи и за деца, появили се на бял свят в 22 седмица. Тяхното тегло е много ниско – едва 500 грама.

Това не са просто много малки деца. При тях органите и системите са незрели, имунитетът функционира слабо, а самият организъм е много чувствителен към въздействието на различни неблагоприятни фактори.

Това, което по никакъв начин не се отразява на здравето на доносените, може да убие или сериозно да навреди на здравето детето с екстремно ниска телесна маса.

Децата, родени с много ниска телесна маса – от 1000 до 1499 грама, и с екстремно ниско тегло – по-малко от 1000 грама, са от групата с максимален риск от тежки патологии и от заболявания, които водят до инвалидност.

Колкото по-рано се е родило бебето, толкова по-голяма е вероятността, то да има сериозни проблеми.

При много недоносени деца, които са успели да оцелеят, се наблюдават нарушения при функционирането на вътрешните органи, неврологични разстройства, сензорни нарушения.

При тях е по-висок рискът от детска церебрална парализа, забавяне на умственото развитие, мозъчни нарушения – говорни, зрителни, затруднения при обучение и с концентрацията.

Физическото развитие също има свои особености. Обикновено то е с много ниски показатели до 3-тата година на детето с много ниско и с екстремно ниско тегло.

Това е свързано с тежестта на състоянието през първите 3 седмици или месеци, необходимост от много енергия за растеж и развитие, проблеми с усвояването на хранителни вещества.

Недостигът на хранителни вещества се отразява не само на показателите на ръст и тегло, но и на нервно-психическото и интелектуалното развитие на детето.

Ранното откриване на различни заболявания, формиране на гореизброените и други нарушения е необходимо, за да се започне своевременна рехабилитация на детето и адекватно лечение.

Целта на тези мероприятия – адаптиране на детето към живота, а също и да му се създаде възможност за обучение и развитие.

Едно дете на различни възрасти – възможно ли е

Свикнали сме да смятаме възрастта на човека от момента на неговото раждане. На недоносеното дете лекарите определят 3 възрасти едновременно. Какви са те?

Хронологична възраст

Това е показател, към който сме свикнали. Смята се от раждането на детето. Ако детето е родено на 1 януари, то на 1 февруари ще направи 1 месец.

Менструална възраст

Това е възраст, която се смята от първия ден на последната менструация на майката. Изчислява се по седмици, понякога за по-голяма точност към седмиците се добавят дни.

Например, детето е родено на 1 януари в 25 седмица. В такъв случай неговата менструална възраст е 29 седмици и 2 дни.

Коригирана възраст

Това е възрастта с корекция на недоносването. Смята се спрямо 40-тата седмица в една или в друга посока. Ако детето е родено в 25 седмица на 1 януари, то коригираната му възраст към 1 февруари е -11 седмици. А колко ще бъде на първи юни, когато хронологичната му възраст е 6 месеца?

Оказва се, че ще бъде само на 6 седмици и 4 дни коригирана възраст. Детето щеше да бъде на малко повече от месец и половина, ако беше доносено.

Особености на психомоторното развитие на недоносените

Как може да се сравни колко добре се развиват недоносените деца, родени по едно и също време, но в различна гестационна възраст? Естествено е, че детето, родено в 34 седмица, най-вероятно ще догони своите доносени връстници, отколкото това, появило се на бял свят в 27 седмица.

Какво точно се знае днес

  • Развива се постепенно;
  • Навиците се формират приблизително в същата последователност както и при доносените деца, но с коригирана възраст;
  • Индивидуалните особености на психомоторните функции са свързани с гестационната седмица на бременността, през която се е родило детето.