В периода от 1990 до 2013 г. глобалната средната продължителност на живота се е увеличила почти с 5.8 години при мъжете и с 6.6 години при жените. Именно това е темата на новия анализ Global Burden of Disease Study 2013, публикуван в списание в The Lancet.

„Ние като цяло виждаме доста положителни изменения, но ние можем и сме длъжни да направим много повече в тази насока“ – това казва водещият автор на изследването д-р Кристофър Мъри, професор по глобално здравеопазване в Университета на Вашингтон, САЩ.

„Значителното повишаване на броя на колективните програми и финансирането на борбата с основните инфекциозни заболявания, такива като диария, морбили, туберкулоза, ХИВ/СПИН и малария – донесоха реална полза.“ – добави още той.

Въпреки това от проведеното проучване се установиха и негативните аспекти.

В частност то показа, че някои основни хронични заболявания и до сега се игнорират, въпреки растящата им актуалност, в частност – наркотичната зависимост, цироза на черния дроб, захарен диабет и хронични бъбречни заболявания.

Анализът също така показва, че средната продължителност на живота в регионите с високи нива на доходите е нараснала значително поради намаляване на смъртността от повечето видове рак – с 15% и сърдечно-съдови заболявания - с 22%.

В страните с ниски доходи най-важните фактори, увеличаващи продължителността на живота са – понижаване на смъртността от диария, инфекции на долните дихателните пътища и болестите на новородените деца.

Въпреки, че глобалната продължителност на живота се е увеличила с 5.8 години при мъжете и с 6.6 години при жените, смъртността поради някои определени причини напротив се е увеличила от 1990 година.

Примери за такива особени причини за смърт са:

• Рак на черния дроб, предизвикан от хепатит С, увеличение с 125%;
• Фибрилация на предсърдието и други тежки нарушения на сърдечния ритъм /с 100%/;
• Наркомания – с 63%;
• Хронична бъбречна недостатъчност – с 37%;
• Сърповидна-клетъчна анемия – с 29%;
• Захарен диабет – с 9%;
• Рак на задстомашната жлеза – с 7%;

В анализа също се отбелязва, че в един голям регион в света средната продължителност на живота е останала непроменена през наблюдавания период.

Смъртността от ХИВ/СПИН отнема повече от 5 години от очакваната средна продължителност на живота в африканските държа на юг от пустинята Сахара.

ХИВ/СПИН-ът си остава основната причина за настъпване на преждевременна смърт в 20 от 48-те африкански държави на юг от Сахара.

От 1990 година глобалната смъртност поради ХИВ/СПИН, по данните от анализа се увеличила с 334%.

ДДВ Сирия основната причина за настъпването на преждевременната смърт е продължаващата и до днес война.

През 2013 година въоръженият конфликт е отнел живота 29 947 души, през 2012 – 54 903 души, а през 2011 – 21 422 души. За 2014 г. данните за Сирия са още по-тревожни над 76 000 души са загубили живота си в гражданската война.

В България през 2011 година основната причина за настъпване на смърт при българите са болестите на кръвообращението около 67% от общия броя на починалите, около 15% от смъртните случаи са в резултат на новообразувания, тоест ракови заболявания, на 3-то място са болестите на дихателната система, а на четвърто на храносмилателната система.

На 4 тези класа заболявания се дължат 89.3% от смъртните случаи в България за 2011 година. Използваните данни са от бюлетина на Министерството на здравеопазването и Националният център по обществено здраве и анализи.