Лечението на диабетно стъпало със студена атмосферна плазма показва добър резултат. Нейното добавяне към стандартното лечение ускорява заздравяването на язвите в сравнение с приложението само на него.

Заздравяването на раните се ускорява

Изследването, което потвърждава ефекта от процедурата е публикувано в рецензирано медицинско издание.

Диабетното стъпало е разпространено усложнение на захарен диабет, характеризиращо се с поява на язви, които дълго не се затварят. Това състояние може да доведе до ампутация на крака, то се съпровожда със силно понижаване на качеството на живот.

В Европа диабетните язви се срещат при 5,1% от диабетиците.

Студената атмосферна плазма /САП/ учените вече са предлагали за ускоряване на заздравяването на рани. Смята се, че своя терапевтичен ефект тя дължи на реактивните форми на газа.

При 9-тото посещение на лекаря при пациенти, получаващи терапия ХАП, незаздравялата повърхност на язвата била средно 30,5%.

При диабетиците, които са само на стандартно лечение, незаздравяла остава голяма част от раната.

Учените съобщават, че САП не намалява количеството микроби на повърхността на раната и не облекчава протичането на инфекцията на раната.

По-ранно изписват от болницата при лечение със студена плазма

Общото състояние на пациентите и болката на този етап от лечението също не се отличавала сред пациенти, които са получавали или не лечение със САП.

Количеството странични ефекти в групата на лечение със САП и в групите плацебо на практика не са отличавали. Сред тях са образуването на белези след лечение, раздразнение на кожата, кръвотечение.

Приложението на САП може да доведе до по-ранно изписване от болницата, което е важно както за пациенти, така и за медицински работници.

В изследването участват 45 пациенти, които общо имат 65 язви на стъпалата. 33-ма били в експерименталната група на лечение и 32 в плацебо групата.

Учените подчертават удобството на ХАП терапията – не е необходимо специализирано оборудване, тя може да се приложи при различна дълбочина, при хронични язви.

Същевременно с нея се решава сериозен проблем, който може да доведе до инвалидност, при която без чужда помощ няма да е възможно.