Остеоартрозата възниква в по-късна възраст и се смята за основно дегенеративно заболяване, при което болката възниква в резултат на увреждане и износване на кости и хрущяли.

Хрущялите страдат, но болката идва от ставната течност  

Хрущялите при остеоартроза наистина страдат, но през последните години е ясно, че с това проблемът не се ограничава, а характерната за болестта болка е с много различен произход.

Причината за болката е околоставното възпаление, и при въздействие върху него, болката може да се облекчи.

Така например, противовъзпалителният препарат танезумаб, вече доказа своята ефективност за облекчаване на болките при остеоартроза в 3 фази на клинични изпитвания.

Интересен се оказва и самият механизъм на възникващата болка. Когато започне възпаление, организмът образува голямо количество клетки вътре и около ставата.

Тези клетки отделят възпалителни вещества в синовиналната течност – смазка, която дава възможност на ставите плавно да се движат.

При остеоартроза синовиналната течност става по-малко вискозна, и попадналите в нея възпалителни вещества влизат в директен контакт с чувствителните нервни клетки на ставата, като предизвикват болезнени усещания.

Пикантното причина болните стави да болят по-силно

В изследването, публикувано в списание Ревматология, за първи път се доказва, че синовиналната течност, която се образува по време на остеоартроза възбужда сензорните нерви, хранещи коленните стави и отговарящи за предаването на нервните сигнали.

Синовиналната течност била получена от болни от остеоартроза в болницата Аденбрук и от починали донори без открити ставни заболявания.

След това въвеждат сензорни неврони на коленете, взети от мишки, в нормална или остеоартрозна синовинална течност и отчели невронната активност.

Екипът установява, че при инкубация в остеоартрозната течност невроните стават по-възбудими. Освен това чувствителните неврони демонстрират увеличаване на активността на TRPV1 – молекула, на която се дължи пикантността на чушката чили.

Впоследствие това откритие може да се използва за определяне на конкретните компоненти на синовиналната течност, предизвикващи болка, а след това за проверка на съответните целеви компоненти.

Синовинална течност редовно се събира при артрит като част от лечението, затова и проблем със събирането на материал за експерименти надали ще има.