Резултати от пилотно изследване, представени на ежегодния Европейски конгрес на ревматолозите показва, че електростимулацията на един от нервите, които свързват главния мозък с тялото – блуждаещия нерв, осигурява нов ефективен подход за лечение на ревматоиден артрит.

Стимулация на блуждаещия нерв облекчава ревматоидния артрит

Блуждаещият нерв е най-дългият и най-сложният от 12 двойки черепни нерви, които излизат от главния мозък. Този нерв от мозъка стига до коремната кухина, като инервира органите на главата, шията, гръдната и коремната кухина.

Международен екип от учени определи, че по блуждаещия нерв могат да се предават сигнали, частично инхибиращи образуването на цитокини, сред които факторът некроза на тумора – възпалителна молекула, която е основна терапевтична мишена при ревматоиден артрит.

Установило се, че при стимулиране на активността на невронната верига, могат да се модулират имунни реакции, без да се потискат, но и да не се позволява да се развива възпаление.

За автоматичната стимулация на блуждаещия нерв е разработен миниатюрен невростимулатор. В новото изследване бил имплантиран на 14 души с ревматоиден артрит, които не реагирали достатъчно добре на повече от 2 противоретматични препарата с различни механизми на действие.

Невинаги лекарствата за ревматоиден артрит действат

Съществуват множество препарати, предназначени за лечение на ревматоиден артрит, въпреки това се случва, нито една от възможните схеми да не работи. А другите да са противопоказни по здравни показатели.

Затова създаването на нов ефективен и безопасен метод не губи актуалност за лекари и пациенти.

На пациенти се назначава плацебо-стимулация, или стимулиране с MicroRegulatorom веднъж дневно, с продължителност от 1 минута.

В края на изследването се установява, че хората, чийто блуждаещ нерв бил стимулиран по веднъж дневно, били с най-добра реакция. Намалели признаците и симптомите на ревматоиден артрит в по-голяма степен, отколкото при тези със стимулация по 4 пъти дневно. Последните надминали по резултати групата, които били плацебо стимулирани.

Също при доброволците се измервали нивата на цитокините – доста широка категория малки белтъчни молекули, важни за предаването на сигнали в клетките, осъществяващи имунната реакция.

При групата, които били стимулирани, нивата на интерлевкина се понижили с 30%.