Още през 1982 г. изследователите обявиха, че съществува връзка между хроничен гастрит и бактерията Helicobacter pylori, което предизвика вълна от изследвания на този патоген.

Нов препарат може да спре прогресията на гастрита до рак

Изследванията показват, че освен въвличане в гастрит, H. Pylori е важен фактор за развитие на пептична язва и на рак на стомаха. Но макар и връзката между бактерии и заболявания е напълно еднозначна, това как точно H. Pylori предизвиква тумор на стомаха дълго остава предмет на дискусия.

Сега, почти 4 десетилетия по-късно, изследователи от Японската агенция за медицински изследвания разгадаха тази загадка.

Механизмът е следният. Бактерията предизвиква възпаление в стомаха. При този процес се отделя провъзпалителен цитокин – фактор за некроза на тумора. Този фактор активира специфичен белтък.

Белтъкът образува увреждащи тъкани на молекулата, наричани активни форми на кислород /АФК/.  АФК или по-точно окислителен стрес, предизвикан от тези молекули, може да доведе в ДНК клетките на стомаха, способстващи за образуване на тумори.

По-нататъшни изследвания показват, че и това все още не и всичко. Оказва се, че предаването на сигналите NOX1 предизвиква неконтролируемо размножаване на епителните стволови клетки на стомаха.

А както е известно, всяка неконтролируема пролиферация способства за развитие на ракови тумори.

Изследователи тествали върху мишки с рак на стомаха препарат за потискане на активността на комплекс NOX1, и се установило незабавно спиране на растежа на ракови клетки.

Още по-показателно е, че разрушаването на NOX1 върху модели миши гастрит способствало за преустановяване на пролиферацията на епителните стволови клетки. Това показва възможността не само за лечение, но и за предотвратяване на рак.

Новите препарати – все още в начален етап на разработка

Засега учените са заети все още с разработката с нови препарати, за всички останали можем да се направи препоръка да не отлагат посещението при гастроентеролог.

Необходимо е гастритът да се открие навреме и да се започне лечение, и да не се чака да се стигне до сериозни усложнения.

Все пак да не забравяме, че преди да стигнем до гастроентеролог, трябва да минем през личния лекар, който да прецени дали оплакванията ни са основателни, за да даде направление.