Интернет е неограничен източник на информация за всичко, включително и за лекарствата, методите на лечение, клиниките, лекарите и пр. Степента на достоверност на тази информация може силно да се различава?

От къде се взема информацията за лекарствата?

Получаваме я по различни пътища:

• Лекарско предписание – повечето хора смятат за нормално да се доверят на специалист, който е учил в университет и е виждал пациента с неговите болести „на живо“. Само едно го смущава - за лекаря е разбираемо защо е изписал лекарство на пациента, а за последния – не.
• Инструкцията към препарата, която може да се прочете във всеки един интернет справочник за лекарства. Но тук има много сложни думи, които един човек без медицинско образование трудно би могъл да разбере. И списъкът на страничните ефекти е наистина плашещ.
• Фармацевтът в аптеката – с образование, знае всичко за лекарствата, но е продавач. И той повече мисли за печалбата, а не за здравето на купувача?
• Реклама – красиво, със звук и картина. От една страна всичко е напълно ясно и привлекателно. От друга страна ние отдавна живеем в общество с реклама и със сигурност сме наясно, че обикновено не отговаря на действителността.
• Съвети на съседи, приятели и близки хора – нивото на доверие към такива източници – е едно от най-високите. Но пък те нямат медицинско образование и съответно няма да са наясно със същината на проблема. Или са боледували, но съвсем от това, или пък са чували как лекува, но пък някак половинчато.
• Отзиви на странични хора в Интернет – много привлекателен източник. Винаги могат да се намерят коментари точно за интересуващия ни препарат за лечението на същото заболяване, което и вие имате, и то без никакво превземане. Така ни се иска да повярваме. Но струва ли си?

От къде се вземат отзивите в интернет?

По-големите си спомнят как преди 10 години още не съществуваха платени отзиви и поръчани коментари. А след това се появи партизанският маркетинг – когато ви рекламират стока, но по-партизански, тоест без да се усещате.

След това рекламодателите усвоиха, т.нар. черен пиар, насочен към отстраняване на конкурентите от пазара. А малко по-късно се появи и съвместяването на популяризирането на един продукт на фона на черен пиар на друг.

Днес има хора, които професионално се занимават с писане на отзиви за пари – за лекарства, за клиники, за лекари, за методи на лечение, домакински уреди, разнообразни хранителни добавки и др.

Как да различим реалните отзиви от платените?

Опитните интернет потребители разпознават фалшификата от пръв поглед. Платените коментари и отзиви съдържат следните маркери, които бият на очи:

• Обем от 1 до 3 изречения;
• Съобщение за предходни неуспешни опити за лечение – често с трагични подробности, но без упоменаване на конкретни препарати.
• Известяване за щастливо оздравяване или значително, просто много значително подобряване на здравословното състояние.
• Описание на препарата /метода, клиниката/, украсено в епитети в превъзходна степен. Често се среща указание за неговата уникалност в сравнение с други средства – методи, клиники. Често авторите нямат възможност да се въздържат от използване на фрази от рекламния проспект.
• Описват се само предимствата на препарата – за страничните му ефекти или се премълчава, или се минимизират.
• Често коментарите следват следната схема – въпрос по темата и съответстващ отговор.