Паракокцидиоидомикоза
Здравна Енциклопедия

Паракокцидиоидомикозата, позната и с названията болест на Алмейда-Люитц-Сплендоре, бразилска бластомикоза, южноамериканска бластомикоза, представлява дълбока система хронична микоза, характеризираща се със засягане на кожата, лигавиците и вътрешните органи, по-често белите дробове с образуването на грамуломи и язви.

Какви са симптомите?

Класификация на бразилската бластомикоза

• Белодробна – бавно развиващи се грануломатозни лезии на първичната инфекция в белите дробове, като постепенно се осъществява замяна на нормалната тъкан с фиброзна такава.

• Кожна – множествени язви на кожата и лигавиците, увеличаване на регионалните лимфни възли.

• Лимфатична – увеличаване и болезненост при палпация на шийните, подключичните или аксиларните лимфни възли.

• Висцерална – болки в областта на корема, увеличаване на лимфните възли на органите в коремната кухина – черен дроб, слезка, надбъбречни жлези;

• Смесена – съчетание на белодробната, кожната, лимфатичната и вицералната форма.

• Ювенилна форма се наблюдава при хора под 30-годишна възраст. Характеризира се с остро и подостро протичане. За типично се смята засягането на белодробните лимфни възли и разпространение на причинителя на заболяването в различни органи. Прогнозите при такова развитие на бразилската бластомикоза са неблагоприятни.

• Заболяването при възрастните протича с доста по-слаби проявления. Лезии също могат да локализирани в белите дробове или да се разпространят в черния дроб, далака, надбъбречните жлези.

Характерно е засягането на лигавиците на устата и носа, а също и разязвяване на лицето. При заболелите се наблюдават дисфагия и дисфония, тоест затруднено и болезнено преглъщане и частична загуба на функциите на гласовия апарат съответно.

Засягането на белите дробове се проявява като треска, повърхностно дишане, кашлица с отделяне на храчки, съдържащи гной и кръв и болки в гърдите. Прогнозите при тази форма на бразилската бластомикоза са по-благоприятни.

В 80% от случаите се засягат белите дробове в областта на средностението, тъй нареченият медиастинум и корените на тези органи.

Различните названия на заболяването отразяват възможните негови форми – паракокцидиоиден гранулом, белодробна, висцерална, кожно-лигавична-лимфатична паракокциоидоза. Среща се в остра и хронична форма.

При остро протичане на заболяването със засягане на белите дробове за нарушения от страна на дихателните органи се съобщава от пациентите рядко. Най-често се формират болезнени язви по лигавиците на устата и носа, възникващи в резултат на хематогенното разпространение на причинителя на заболяването.

При заболелите също могат да се наблюдават увеличение на лимфните възли на шията и формирането на брадавици по лицето, които се покриват с корички /грануломатозни лезии/.

Възможни са оплаквания като торакална миалгия, тоест болки в гърдите, развитие на симптоматика, характерна за бронхит, огнищна или абсцесдираща пневмония, а също и милиарна дисеминация в белите дробове.

Огнищата на първичната инфекция обикновено се откриват в белите дробове, където те могат да се самоограничават чрез формиране на фиброзна тъкан.

Хроничната форма се характеризира с грануломатозно гнойно възпаление на интерстициалната тъкан с фиброза и некротични проявления.

Засягане на костите се установява в 25% от случаите. Лезиите по кожата и лигавиците се съпровождат с развитието на реакции, наподобяващи на тези при плоскоклетъчен карцином.

Какви са причините?

Причинител на заболяването е диморфната гъбичка Paracoccidioides brasiliense. Природната /сапрофитна/ форма е мицелната форма на гъбичката, а тъканната /паразитната/ е в дрождоподобна фаза.

Тъканните форми са във вид на големи кръгли клетки с дължина 10-60 микрона с изразени двойни стени и с множество периферни израстъци.

Лечение на паракокцидиоидомикоза

При това заболяването се назначава в амфотерицин В като първоначално се започва от 100 международни единици на килограм телесното тегло, като ежедневно дозата се повишава със 100 международни единици до 500-1000 ЕД/кг, но не повече от 50 хиляди единици.

Количествата са ориентировъчни и при всеки пациент се преценяват индивидуално от лекуващия лекар.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.58 26

Malchugani.com banner

Подобни статии

Завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализиран по отношение на травмотологията и с интереси в областта на сексуалното здраве. Активно заинтересуван от травми предизвикани при професионалните спортове. Главен редактор на Lechenie.bg

Предишна публикация
Шистозомиаза
Следваща публикация