Повечето от вредните навици на хората днес са най-големият бич на съвременното общество. Те често стават причина за развитието на множество заболявания, а също и за преждевременната смърт на много хора.

Вероятно се досещате, че един от най-пагубните навици се счита тютюнопушенето. И ако вредата, която нанасят цигарите на пушачите, е за повечето от нас е разбираема, то с това колко е опасно пасивното пушене и какви са последствията от него , са наясно далеч не всички.

Всъщност отговор на този въпрос дават учените, които се занимават с изследването на тази проблематика.

Така според изследванията всяко дори минимално вдишване на тютюнев дим действително в значителна степен увеличава риска от развитие на ракови новообразувания както на белите дробове, така и на органите на сърдечно-съдовата система.

Какво представлява пасивното пушене?

Според определението на съвременните изследователи, самият тютюнев условно може да се раздели на 2 типа – пасивен и разбира се, основен. Така например за пасивен определят пушека, който се образува от свободно горяща цигара.

Но за основен вид цигарен дим се счита този, който се издишва от самия пушач. Повечето лекари са убедени, че именно типа пасивен дим представлява най-голяма опасност за здравословното състояние на обикновения човек, които е непушач, но по стечение на обстоятелствата му се налага да се намира в близост до активни пушачи.

Доказано е, че в порядъка на около 80% от отделящите се вредни вещества от цигарения дим активно се разпространяват в заобикалящия ни въздух и само 20% обикновено попадат в белите дробове на самия пушач.

Непосредствено по време на изгаряне на самата цигара започва да се формира така нареченият пасивен поток на цигарения дим, който се вдишва и впоследствие издишва от пушача. По такъв начин се образува основният поток на цигарения дим.

Несъмнено и 2-та вида цигарен дим са изключително опасни за здравето на човека както за самия пушач, така и за неговото обкръжение. Но е известно, че непосредствено в пасивния вариант на дима се съдържа най-голямо количество опасни химически канцерогени.

Следва да се напомним, че най-опасната съставка на пасивния цигарен дим е въглеродния оксид. Непосредствено в потока пасивния вариант на цигарения дим се наблюдават и множество други вредни токсични съединения. А именно:

• На първо място – амоняк;
• Също и ацетон;
• Образува се циановодород;
• Изключително опасният фенол;
• Освен това и различни ароматни полиефири, с каквито са наситени цигарите на различни марки и производители;

Освен това в обикновения цигарен дим се съдържат огромно количество от веществата, които притежават свойството да въздействат неблагоприятно върху развитието и пълноценно функциониране на клетките.

На първо място това е прословутият въглероден оксид, а също и никотина.

Не трябва да забравяме и за съдържащите се в цигарения дим смоли, които човешкият организъм не е в състояние да преработва, но които притежават свойството да се натрупват в него, особено при продължителен период на пасивно пушене.

Основна вреда от пасивното пушене за нашето здраве

Следва да се обърне внимание, че макар и информацията за потенциалните рискове за здравето в социалните реклами да е насочена към пушачите, то подобни предупреждения са още по-актуални за пасивните пушачи.

В тази връзка в България беше въведена забрана за тютюнопушене в закрити обществени места, макар че нейната цел не беше точно такава.