С увеличаване на броя на хората над 65 години у нас, невродегенеративните заболявания се превръщат в социално значими, което налага използването на допълнителен обществен ресурс за подобряване на състоянието на болните.

Защо НЗОК не плаща за преглед и диагностика на Алцхаймер

В Националния рамков договор за медицинските дейности, който предстои да бъде да бъде подписан от НЗОК и от Българския лекарски съюз, няма предвидена дейност „Диагностика и лечение на Алцхаймер”.

Това е видно от приложението към което, в което са определени лимитите за съответните дейности.

В списъка с нервните болести е единствено Паркинсон, а за Алхаймер не са предвидени средства за прегледи и за диагностика.

Все пак обаче при преглед в Позитивния лекарствен списък се установява, че НЗОК заплаща част от медикаментите, които помагат за подобряване на състоянието при невродегенеративното заболяване – в ежедневните дейности, на паметта и като цяло на когнитивните функции.

За заплащане на лекарства за Алцхаймер от НЗОК са необходими протоколи за реимбурсация, които се издават от специализирани лекарски комисии, които действат в по-големите болници, в определени дни от седмицата.

Приемът на тези препарати доказано забавя развитието на болестта и съответно болният може дълго да няма нужда от чужда помощ за извършваните от него ежедневни дейности, както и за поддържането на хигиена.

Със заплащането на тези лекарства НЗОК облекчава както близките на болния от Алцхаймер, така и самия на него, който се чувства по-пълноценен, че е в тежест на близките си.

Общо 4 са препаратите за лечение на Алцхаймер, вписани в позитивния лекарствен списък.

Ново лекарство за от умерена до тежка форма на болестта плаща НЗОК

От 1.01.2020 г. е вписано ново лекарство, което ще се заплаща изцяло от бюджета на НЗОК, с производител Испания.

Помага за подобряване на паметта и за възприемането на нова информация, като въздейства на рецепторите, които осигуряват предаването на нервните сигнали.

Лекарството е с предназначение от умерена до тежка степен на Алцхаймер, което го прави изключително ценно, тъй като помага и в напреднали стадии на болестта.

При такива заболявания основно предизвикателство пред лекарите е, че трябва да се прецени до колко взаимодейства с другите препарати, които се приемат от пациентите.